คำชี้แจง    ให้นักเรียนคลิกลิงก์นี้  เพื่อเข้าสอบปลายภาคเรีียนวิชา IS-2

https://goo.gl/forms/dNJ7SzvwrBFhXqgC2

 

 

 

Advertisements