โครงงาน  นักเรียนระดับชั้นม. 5  ปี 2560

ทีมที่ 1  :  Hand Made โครงงาน กระป๋องไร้ค่าตะกร้าสีทอง ::  http://handking.wordpress.com
ทีมที่ 2 :  Tube Shoes โครงงาน รองเท้าหลอด ::  http://www.tubejo.wordpress.com
ทีมที่ 3 :  Backpack Box โครงงาน ของขวัญจากกล่องนม :: http://solaya9352.wordpress.com
ทีมที่ 4 :  Grass Miracle โครงงาน เทพธิดาแห่งท้องทุ่ง :: https://grassmiracle4.wordpress.com
ทีมที่ 5 : Coconut  Shell โครงงาน กะลาสร้างอาชีพ ::  https://weerapat12345678.wordpress.com
ทีมที่ 6 : ถาดมหาบุญ โครงงาน ภูมิปัญญาคู่คุณธรรม  :: http://traynoiy.wordpress.com
ทีมที่ 7 : straw Box โครงงาน มหัศจรรย์ฟางข้าว  :: http://boxearth.wordpress.com
ทีมที่ 8 :  Chair Box โครงงาน ลังพารวย  :: https://chairbox.wordpress.com
ทีมที่ 9 : Coffee Bag  โครงงานกระเป๋าจากซองกาแฟ ::  https://coffeebag544825027.wordpress.com
ทีมที่ 10 :  Mill Cap  โครงการหมวดรีไซร์เคิ้ลจากกล่องนม  :: https://mill562041725.wordpress.com
ทีมที่11 :  กระถาง Angles  โครงงานขี้เลื่อยบรรลือโลก :: http://angels654815077.wordpress.com
ทีมที่ 12 : กันเปื้อนไฮโซ โครงงาน ฝันให้ไกลไปให้สุด สะดุดผ้ากันเปื้อน ::http://www.shiahyo.wordpress.com
ทีมที่ 13 :  กระปุกเศรษฐี  โครงงานยิ่งหยอดยิ่งรวย  :: http://themillionairebowl.wordpress.com