โครงงาน  นักเรียนระดับชั้นม. 5  ปี 2561

ทีมที่ 1  : ชื่อโครงงาน 나무 (Namu) ชื่อทีม ตึ่งตึ่งโป๊ะ ::  https://imjaebum387629481.wordpress.com
ทีมที่ 2  : ชื่อโครงงาน Plastic Surgery ชื่่อทีม ฮานามิ :: http://hanami906442665.wordpress.com
ทีมที่ 3 :  ชื่อโครงงาน Paper Art Art ชื่อทีม กลุ่มหนูมี :: https://paperartart.wordpress.com
ทีมที่ 4 :  ชื่อโครงงาน magic cans.ชื่อทีม อุ๊ย อุ๊ย อุ๊ย :: https://genesis396841342.wordpress.com
ทีมที่ 5 :  ชื่อโครงงาน กะลาน้อยกลอยใจ ชื่อทีม ซาโยนาระ  :: https://piy886713174.wordpress.com
ทีมที่ 6 : ชื่อโครงงาน A little more ชื่อทีม คิดตั้งนาน :: https://kid205333496.wordpress.com