ทีมที่ 1  : ชื่อโครงงาน :: TT Glasses
https://ttglasses77.blogspot.com
ทีมที่ 2  : ชื่อโครงงาน :: Cloth Bags
https://clothbagss.blogspot.com
ทีมที่ 3  : ชื่อโครงงาน :: Mini T
https://beerinmini.blogspot.com
ทีมที่ 4  : ชื่อโครงงาน :: Anime Potted Plants
http://animepottedplants.blogspot.com
ทีมที่ 5  : ชื่อโครงงาน :: Can Bag
https://canbagbeautiful.blogspot.com/
ทีมที่ 6  : ชื่อโครงงาน :: Health  Shoes
http://s9518.blogspot.com
ทีมที่ 7  : ชื่อโครงงาน ::  ขันโตก VV
https://kuntokvv.blogspot.com
ทีมที่ 8  : ชื่อโครงงาน :: Eggshell Doll
https://eggshelldoll.blogspot.com
ทีมที่ 9  : ชื่อโครงงาน :: พวงกุญแจ  ห้อยกิ่ง
https://ab-produce.blogspot.com
ทีมที่ 10  : ชื่อโครงงาน ::  Vase of Love
http://re54569.blogspot.com
ทีมที่ 11  : ชื่อโครงงาน :: BM Bag
https://bmbagbig.blogspot.com
ทีมที่ 12  : ชื่อโครงงาน :: Queen Kaew
http://queenkaew.blogspot.com
ทีมที่ 13  : ชื่อโครงงาน :: Table Lamp
https://s9509.blogspot.com
ทีมที่ 14  : ชื่อโครงงาน :: Co Co Nut
http://tittidech.blogspot.com
ทีมที่ 15  : ชื่อโครงงาน :: AM
https://aamm45.blogspot.com
ทีมที่ 16  : ชื่อโครงงาน ::  For You
pforyoublogdrees.blogspot.com