คำสั่ง  ให้นักเรียนส่งชื่อเว็บไซต์และหัวข้อเรื่องที่จะทำ     (ด้านล่าง)

ตัวอย่างเช่น                  นาย/นางสาว……………..นามสกุล……………..

                                               ชั้น …………….  เลขที่ …………  

                                              ชื่อเว็บไซต์  :   https://weblog54.wordpress.com

                                              ชื่อเรื่อง   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้   ……………………

13 responses »

 1. arisrar8203 พูดว่า:

  นางสาวอริสรา อะมะมูล
  ชั้นม.5/4 เลขที่12
  ชื่อเว็บไซต์:http://arisrar8203.wordpress.com/
  ชื่อเรื่อง สหภาพยุโรป (Eu)
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

 2. นางสาวทิพวัลย์ สินมั่น พูดว่า:

  นางสาวทิพวัลย์ สินมั่น
  ชั้นม 5/4 เลขที่11 ชื่อเว็บไซต์ http://mim8083.wordpress.com
  ชื่อเรื่อง การโรงแรมกับการท่องเที่ยว
  กลุ่มสาระการเรียนรู้…การงานอาชีพ

 3. วิชญารัตน์ พุฒิพีรสันต์ พูดว่า:

  นางสาว.วิชญารัตน์ พุฒิพีรสันต์
  ชั้น ม5/4 เลขที่13
  ชื่อเว็บไซต์ : http://pbs8444.wordpress.com/
  ชื่อเรื่อง เขตการค้าเสรีอาเซียน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส้งคมศึกษา

 4. พงศธร สามงามเหล็ก พูดว่า:

  นาย พงศธรนามสกุล สามงามเหล็ก..
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 4
  ชื่อเว็บไซต์ : http://pbs8031.wordpress.com
  ชื่อเรื่อง การค้าโลก
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

 5. jatupol08 พูดว่า:

  นาย จตุพล ขนทอง
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 8
  ชื่อเว็บไซต์ : http://jatupol08.wordpress.com/
  ชื่อเรื่อง การอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส้งคมศึกษา

 6. จักรพล จันทร์พรหม พูดว่า:

  นาย จักรพล นามสกุล จันทร์พรหม

  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 2

  ชื่อเว็บไซต์ : http://farm02.wordpress.com

  ชื่อเรื่อง คณิตศาสตร์และชีวิตประจำวัน

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 7. นาย นิพล จิ๋วหนองงโพธิ์ พูดว่า:

  นาย นิพล จิ๋วหนองดพธิ์
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 5
  ชื่อเว็บไซต์: toey999.wordpress.com.
  ชื่อเรื่อง ส่วนประกอบของมนุษย์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา

 8. นาย บรรยง ก้อนมะนี
  ชั้น ม…5/4…………. เลขที่ …3………
  ชื่อเว็บไซต์ : http://dew8028.wordpress.com
  ชื่อเรื่อง การลงเรือ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

 9. wadsana2712 พูดว่า:

  นางสาววาสนา กันยะวงค์
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 10
  ชื่อเว็บไซต์ : http://wadsana2712.wordpress.com
  ชื่อเรื่อง องค์การสหประชาชาติ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

 10. นาย ประพรชัย มองธรรม พูดว่า:

  นาย ประพรชัย มองธรรม
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 9
  ชื่อเว็บไซต์: http://prapornchai8854.wordpress.com
  ชื่อเรื่อง สมุนไพรไทย
  กลุมสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ

 11. นาย ศุภรัตน์ ภาชนา พูดว่า:

  นาย ศุภรัตน์ ภาชนา
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 1
  ชื่อเว็บไซต์ http://Bruckline.wordpress.com
  เรื่อง Asean (อาเซียน)
  กลุ่มสาระการเรียนรู้:สังคมศึกษา

 12. sompong888 พูดว่า:

  นาย สมพงษ์. นามสกุล สนิท

  ชั้น 5/4 เลขที่ 7

  ชื่อเว็บไซต์ : http://sompong888.wordpress.com

  ชื่อเรื่อง การประปา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้

 13. nattapol8098 พูดว่า:

  นาย ณัฐตพล บุญครอบ
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 6
  ชื่อเว็บไซต์ :http://nattapol8098.wordpress.com.
  ชื่อเรื่อง พันธ์กล้วยไม้
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ :การงานอาชีพฯ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s