คำสั่ง  ให้นักเรียนส่งชื่อเว็บไซต์และหัวข้อเรื่องที่จะทำ     (ด้านล่าง)

ตัวอย่างเช่น                  นาย/นางสาว……………..นามสกุล……………..

                                               ชั้น …………….  เลขที่ …………  

                                              ชื่อเว็บไซต์  :   https://weblog54.wordpress.com

                                              ชื่อเรื่อง   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้   …………….

20 responses »

 1. kanjanawat003 พูดว่า:

  นายกาญจนวัฒน์ ประสานทอง
  ชั้นม.5/3 เลขที่4
  ชื่อเว็บไซต์ http://kanjanawat003.wordpress.com
  เรื่อง เรียนสังคมง่ายสไตลกาญจนวัฒน์
  กล่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

 2. นาย ศศิวงศ์ วันเมืองเก่า พูดว่า:

  นาย ศศิวงศ์ วันเมืองเก่า
  5/3 เลขที่ 10
  ชื่อเว็ปไซต์ http://autoerotic53.wordpress.com/
  เรื่อง ธรณีภาค-ดิน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

 3. banno69 พูดว่า:

  นาย บรรณสรณ์ ใบกว้าง
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 2
  ชื่อเว็บไซต์ http://banno69.wordpress.com/
  เรื่อง ร่างการของเรา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา

 4. supakol พูดว่า:

  นาย ศุภกร คงเจริญ
  ม.5/3 เลขที่ 12
  ชื่อเว็บไซต์ http://supakol.wordpress.com/
  เรื่อง ส่วนประกอบของโลก
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

 5. rungrad พูดว่า:

  นายรุ่งโรจน์ เป้าบ้านเซ๋า
  ชั้นม.5/3 เลขที่1
  ซื่อเว็บไซต์ http://rugroad.wordpress.com/
  เรื่อง การออกกำลังกาย
  กลุ่งสาระสุขศึกษา

 6. teerapon2550 พูดว่า:

  นาย ธีรพล บุญลาย
  ชั้นม.5/3เลขที่11
  ชื่อเว็บไซต์ http://teerapon2550.wordpress.com/
  เรื่อง หน้าที่พลเมือง
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

 7. champto พูดว่า:

  นาย พรประเสริฐ แดงทอง
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 18
  ชื่อเว็บไซต์ http://champto99.wordpress.com
  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา

 8. นายสมชาย มหามาตย์ พูดว่า:

  นาย สมชาย มหามาตย์
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 3
  ชื่อเว็บไซต์ http://barcelona77.wordpress.com
  เรื่อง กีฬาโอลิมปิก
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา

 9. นาย พรรษวุฒิ นันทแก้ว พูดว่า:

  นาย พรรษวุฒิ นันทแก้ว
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 13
  ชื่อเว็บไซต์:http://pansawut.w​ordpress.c​om
  เรื่อง อุทกภาค-น้ำ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

 10. นาย ณัฐพงษ์ ทองช้อย พูดว่า:

  นาย ณัฐพงษ์ ทองช้อย
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 17
  ชื่อเว็บไซต์ http://pbs8136.wordpress.com
  เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา

 11. chial8049 พูดว่า:

  นางสาว ชินาธิป นิ่มประสารทรัพย์
  ม.5/3 เลขที่15
  ชื่อเว็บไซต์ http://chial8049.wordpress.com/
  เรื่อง ภัยธรรมชาติ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

 12. ชือ น.ส. นัทชา วงษ์แก้ว
  5/3 เลขที่16
  ชื่อเว็บไซต์ http://pbs8050.wordpress.com
  เรือง องค์กรสหประชาชาติ
  กลุ่มสาระสังคม

 13. nattapong123 พูดว่า:

  ชื่อ นาย ณัฐพงษ์ สมัครการ
  ม.5/3 เลขที่ 5
  ชื่อเว็บไซต์ http://nattapong123.wordpress.com
  เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  กลุ่มสาระสังคม

 14. komkrib007 พูดว่า:

  ชื่อ นาย คมกริบ วังศิริ
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 7
  ชื่อเว็บไซต์ http://komkrib007.wordpress.com
  เรื่อง กลุ่มผู้ค่าน้ำมัน
  กลุ่มสาระสังคม

 15. itthichai135 พูดว่า:

  ชื่อ นาย อิทธิชัย ไชยรินทร์
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 6
  ชื่อเว็บไซต์ http://itthichai135.wordpress.com
  เรื่อง เอกลักษณ์ ประเพณี เเละภาษาในท้องถิ่น
  กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรม

 16. จีณภา ลอยลม พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว จีณภา ลอยลม
  ชั้นม.5/3 เลขที่ 19
  ชื่อเว็ปไซต์ http://jeenapa.wordpress.com
  เรื่อง
  กลุ่มสาระ

 17. pbs8048 พูดว่า:

  นางสาวจิราพร บุญราษฎร์
  ชั้นม.5/3 เลขที่17
  ชื่อเว็ปไซต์ http://pbs8048.wordpress.com/
  เรื่อง บรรยากาศภาค
  กล่มสาระ สังคมศึกษา

 18. นายพรชัย เสาที พูดว่า:

  นายพรชัย เสาที
  ชั้น 5/3 เลขที่ 9
  ชื่อเว็ปไซต์ http://pornchai123.wordpress.com
  เรื่อง อุทกภาค-ดิน
  กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์

 19. รุ่งโรจน์ เป้าบ้านเซ่า พูดว่า:

  นายรุ่งโรจน์ เป้าบ้านเซ๋า
  ชั้นม.5/3 เลขที่1
  ซื่อเว็บไซต์ http://rungroad.wordpress.com/
  เรื่อง การออกกำลังกาย
  กลุ่มสาระ สุขศึกษา

 20. jeenapa พูดว่า:

  นางสาว จีณภา ลอยลม
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 19
  ชื่อเว็บไซต์ http://jeenapa.wordpress.com
  เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
  กลุ่มสาระ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s