คำสั่ง   ให้นักเรียนตรวจเช็ค g-mail ของนักเรียน  ถ้าใช้ได้อยู่ไม่ต้องสมัครใหม่

          แต่ถ้าใช้งานไม่ได้แล้วให้สมัครใหม่  และให้พิมพ์ชื่อ g-mail

          ของนักเรียนแต่ละคนส่งครูด้วย  (ด้านล่าง)

ตัวอย่างการพิมพ์                 นาย/นางสาว……………..นามสกุล……………..

                                               ชั้น …………….  เลขที่ …………  

                                               mail  :    vorravan@gmail.com

40 responses »

 1. นาย ประเสริฐศักดิ์ คำสอน
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 2
  mail : kumsorn4@gmail.com

 2. นางสาว กันยารัตน์ ผะอบนาค พูดว่า:

  นางสาว กันยารัตน์ นามสกุล ผะอบนาค

  ชั้น ม./51 เลขที่ 20

  mail : beangelcute@gmail.com

 3. นาย ปฤฐฎา ไม้ดง พูดว่า:

  นาย ปฤฐฎา ไม้ดง

  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 1

  E-mail. smarthuman929@gmail.com

 4. นางสาวไพลิน แสงโอภาส พูดว่า:

  นางสาวไพลิน แสงโอภาส
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 29
  mail: pailinploypailin@gmail.com

 5. นางสาว สุวรรณี ประสมทอง พูดว่า:

  นางสาว สุวรรณี ประสมทอง
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 30
  mail : suwannee1111@gmail.com

 6. นางสาวสรารัตน์ ฉายพงษ์ พูดว่า:

  นางสาวสรารัตน์ ฉายพงษ์
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 26
  mail:loveless.u.0@gmail.com

 7. นางสาวสุภาพร สอดดง
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 27
  mail:modjg2538@gmail.com

 8. นาย คณิศร เรียนชอบ พูดว่า:

  นาย คณิศร เรียนชอบ
  ชั้น ม.5/1 เลขที่4

 9. นางสาว วนาภรณ์ มีโถ พูดว่า:

  นางสาววนาภรณ์ มีโถ
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 24
  mail: noonsweetdream@gmail.com

 10. นาย คณิศร เรียนชอบ พูดว่า:

  นาย คณิศร เรียนชอบ
  ชั้น ม.5/1
  เลขที่4
  janeza2538@gmail.com

 11. นางสาวอินทิรา ปัญญายงค์
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 19
  mail: nong1638@gmail.com

 12. นาย วรวิทย์ ศรีสุวรรณ์ พูดว่า:

  นาย วรวิทย์ ศรีสุวรรณ์
  ชั้นม.5/1 เลขที่14
  mail : razzgame001@gmail.com

 13. นางสาว ปรางค์ สุขอารีกิจ เลขที่ 28 พูดว่า:

  นางสาว ปรางค์ สุขอารีกิจ
  ชั้นม.5/1เลขที่28
  mail:pranglove2love@gmail.com

 14. นางสาว วิพัฒตรา ศรีสุนทร ม5/1 พูดว่า:

  นางสาว วิพัฒตรา ศรีสุนทร
  ชั้น ม.5/1. เลขที่ 25
  mail : vava8196@gmail.com

 15. นาย กานต์ ห้าวแส พูดว่า:

  นาย กานต์ ห้าวแสงสว่างกุล
  ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 5
  pao.kan@gmail.com

 16. นางสาว ชมัยพร ช่างหล่อ พูดว่า:

  นางสาว ชมัยพร ช่างหล่อ

  ชั้นม.5/1 เลขที่ 21

  E-mail.changlaw22@gmail.com

 17. นางสาว นวลจันทร์ นิลกลม พูดว่า:

  นางสาว นวลจันทร์ นิลกลม
  ชั้น ม.5/1 เลขที่22
  mail. junjunpbs@gmail.com

 18. นายราชภัฏ แสงเดือน พูดว่า:

  นาย ราชภัฏ แสงเดือน
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 13
  Mail : bam8173@gmail.com

 19. นางสาว ปานฤทัย งามขำ
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 18
  mail: bbomen17@gmail.com

 20. นายธนากร น้ำเงิน ม.5/1 เลขที่ 8 พูดว่า:

  นาย ธนากร น้ำเงิน
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 8
  mail:namng54@gmail.com

 21. นาย ศิลาวุฒิ เนินทอง พูดว่า:

  นาย ศิลาวุฒิ เนินทอง
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 9
  mail.kingdoom002@gmail.com

 22. นางสาว พรทิพย์ ระเบียบงาม พูดว่า:

  นาย/นางสาวพรทิพย์ นามสกุลระเบียบงาม
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 23
  mail :impnaja@gmail.com

 23. น.ส.จุฑมาศ โคสมบูรณ์ พูดว่า:

  นางสาวจุฑามาศ โคสมบูรณ์
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 17
  mail:Nongnat120@gmail.com

 24. บุญภเรศ พาละพล พูดว่า:

  นายบุญภเรศ พาละพล
  ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 12
  mail: tao_15110@gmaill.com

 25. นาย ฉัตรชัย พลายชุมพล พูดว่า:

  นาย ฉัตรชัย พลายชุมพล

  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 7

  Mail: lumton17@gmail.com

 26. นาย อนุวัตร พานทอง พูดว่า:

  นาย อนุวัตร พานทอง
  ชั้นม.5/1เลขที่ 10
  mail:pokpongpantong@gmail.com

 27. นายจิรภัทร นาคกุญชร พูดว่า:

  นายจิรภัทร นาคกุญชร
  ชั้น ม.5/1 เลขที่6
  Mail: razzgame@gmail.com

 28. นาย วัฒนา โมทิพ พูดว่า:

  นาย วัฒนา โมทิพ

  ชั้น ม.5/1 เลขที่3
  mail: watthana410@gmail.com

 29. นางสาวกนกทิพ ไชยพล พูดว่า:

  นางสาว กนกทิพ ไชยพล
  ชั้น ม.5/1 เลขที่16
  mail:saykim3699@gmail.com

 30. นางสาวพรทิพย์ ระเบียบงาม พูดว่า:

  นาย/นางสาวพรทิพย์ นามสกุลระเบียบงาม
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 23
  mail :Alexnarukarr@gmail.com

 31. aiathita พูดว่า:

  น.ส.อทิตา ทองวิเศษ ชั้นม.5/1 เลขที่15
  email-aiathita@gmail.com

 32. นางสาว วนาภรณ์ มีโถ พูดว่า:

  นางสาว วนาภรณ์ มีโถ
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 24
  mail:noonoonlookingforlove@gamil.com

 33. นางสาว วนาภรณ์ มีโถ พูดว่า:

  นางสาว วนาภรณ์ มีโถ
  ชั้น 5/1 เลขที่ 24
  mail:noonoonlookingforlove@gmail.com

 34. taomaolao พูดว่า:

  นาย บุญภเรศ พาละพล
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 12

 35. taomaolao พูดว่า:

  นาย บุญภเรศ พาละพล
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 12
  taomaoalltime@gmail.com

 36. chamaiporn พูดว่า:

  นางสาว ชมัยพร ช่างหล่อ
  ชั้นม.5/1 เลขที่21
  jerapong40@gmail.com.com

 37. น.ส.อทิตา ทองวิเศษ พูดว่า:

  นางสาว อทิตา ทองวิเศษ ชั้นม.5/1เลขที่15

 38. น.ส.อทิตา ทองวิเศษ พูดว่า:

  นางสาว อทิตา ทองวิเศษ ชั้นม.5/1เลขที่15 email aiathita@gmail.com

 39. natthawuth พูดว่า:

  นาย ณัฐวุฒิ วงษ์การค้า ม.5/1 เลขที่ 11

  E-mail : jjbermjj@gmail.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s