คำสั่ง   ให้นักเรียนตรวจเช็ค g-mail ของนักเรียน  ถ้าใช้ได้อยู่ไม่ต้องสมัครใหม่  แต่ถ้าใช้งานไม่ได้แล้วให้สมัครใหม่

             และให้พิมพ์ชื่อ g-mail ของนักเรียนแต่ละคนส่งครูด้วย  (ด้านล่าง)

ตัวอย่างการพิมพ์                  นาย/นางสาว……………..นามสกุล……………..

                                               ชั้น …………….  เลขที่ …………  

                                               mail  :    vorravan@gmail.com

15 responses »

 1. นางสาว พรทิพย์ เซี่ยงปู้
  ชั้น ม 5-2 เลขที่ 11
  kbinlove03@gmail.com

 2. นางสาว น้ำทิพย์ อินทรกฤษณ์ พูดว่า:

  นางสาว น้ำทิพย์ อินทรกฤษณ์
  เลขที่ 6 ชั้น ม.5/2
  Namthip8116@gamil.com

 3. นางสาว อัญชัน สืวงศ์ พูดว่า:

  นางสาว อัญชัน สืบวงศ์ ชั้นม.5-2 เลขที่ 18

  chan8860@gmail.com

 4. นางสาวปวีณา มั่นดี พูดว่า:

  นางสาวปวีณา มั่นดี

  ชั้น ม.5/2 เลขที่ 14

  mall: paweena8840@gmail.com

 5. นางสาว รุ่งรุจี ประกอบทอง พูดว่า:

  นางสาว รุ่งรุจี ประกอบทอง
  ชั้น ม.5/2 เลขที่ 7
  mail: pbs8121@gmail.com

 6. นางสาว วารุณี ประกอบทอง เลขที่9 ม5/2 พูดว่า:

  นางสาว วารุณี ประกอบทอง
  เลขที่9 ชั้น ม5/2
  mail : pbs8163@gmail.com

 7. นางสาว วิภา ใจน้ำ พูดว่า:

  นางสาว วิภา ใจน้ำ
  ชั้น 5/2 เลขที่15
  mail wipha8842@gmail.com

 8. นาย จตุรงค์สำราญสุข ม.5/2 เลขที่ 1 พูดว่า:

  นาย จตุรงค์ สำราญสุข เลขที่ 1 ชั้น ม.5/2
  mail.jaturong8056@gmail.com

 9. นางสาว กัญญารัตน์ ระวิงทอง พูดว่า:

  นางสาว กัญญารัตน์ ระวิงทอง 5/2 เลขที่13
  kayratn27@gmail.com

 10. นางสาว ผกามาส ทองแหยม ม.5/2 เลขที่16 พูดว่า:

  นางสาว ผกามาส ทองแหยม ม.5/2 เลขที่16
  mail.pakamas8859@holmail.co.th

 11. นางสาว ปิยะดา น้ำใจ พูดว่า:

  นางสาว ปิยะดา น้ำใจ ชั้นม.5-2 เลขที่ 5

  wadsanalove8052@gmail.com

 12. นางสาว ปวีณา เทศเล้ก ม.5-2 เลขที่3 พูดว่า:

  นางสาว ปวีณา เทศเล็ก ม.5-2 เลขที่3
  paweena8085@gmail.com

 13. นางสาว รัตติยา เรื่องหลง เลขที่8 ม5/2 พูดว่า:

  นางสาว รัตติยา เรืองหลง
  ม.5/2 เลขที่8
  mail: rattiya8161@gmail.com

 14. นางสาว มาริสา สุริย์วศ์ ม.5/2 เลขที่ 12 พูดว่า:

  นางสาว มาริสา สุริย์วศ์
  ม.5/2 เลขที่ 12
  mail: marisa8447@gmail.com

 15. สุวนันท์ แก้วแวว พูดว่า:

  นางสาว สุวนันท์ แก้วแวว ม.5/2 เลขที่10

  suwanan8166@gmail.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s