คำสั่ง   ให้นักเรียนตรวจเช็ค g-mail ของนักเรียน  ถ้าใช้ได้อยู่ไม่ต้องสมัครใหม่  แต่ถ้าใช้งานไม่ได้แล้วให้สมัครใหม่

             และให้พิมพ์ชื่อ g-mail ของนักเรียนแต่ละคนส่งครูด้วย  (ด้านล่าง)

ตัวอย่างการพิมพ์                  นาย/นางสาว……………..นามสกุล……………..

                                               ชั้น …………….  เลขที่ …………  

                                               mail  :    vorravan@gmail.com

18 responses »

 1. นาย บรรณสรณ์ ใบกว้าง พูดว่า:

  นาย บรรณสรณ์ ใบกว้าง
  ชั้น ม 5/3 เลขที่ 2
  G-mail.- banno69@gmail.com

 2. นาย ธีรพล บุญลาย พูดว่า:

  นาย ธีรพล บุญลาย
  ชั้นม.5/3 เลขที่ 11
  G-mail-teerapon2550@gmail.com

 3. นายรุ่งโรจน์ เป้าบ้านเซ่า พูดว่า:

  นายรุ่งโรจน์ เป้าบ้านเซ่า
  ม.5/3 เลขที่1
  mail : sbau8053@gmail.com

 4. นาย สมชาย มหามาตยื พูดว่า:

  นาย สมชาย มหามาตย์
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 3
  G-mail – messi294@gmail.com

 5. นาย ณัฐพงษ์ สมัครการ พูดว่า:

  นาย ณัฐพงษ์ สมัครการ ม.5/3 เลขที่ 5
  pbs8137@gmail.com

 6. นาย อิทธิชัย ไชยรินทร์ พูดว่า:

  นาย อิทธิชัย ไชยรินทร์
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 6
  G-mail-itthichai959@gmail.com

 7. นายกาญจนวัฒน์ ประสานทอง พูดว่า:

  นายกาญจนวัฒน์ ประสานทอง
  ม.5/3 เลขที่4
  kanjanawat003@gmail.com

 8. นาย ศศิวงศ์ วันเมืองเก่า พูดว่า:

  นาย ศศิวงศ์ วันเมืองเก่า
  5/3 เลขที่ 10
  sasiwong11@gmail.com

 9. นางสาวจิราพร บุญราษฎร์ พูดว่า:

  นางสาวจิราพร บุญราษฎร์
  ม.5/3 เลขที่ 14
  ple8048@hotmail.com

 10. นาย คมกริบ วังศิริ พูดว่า:

  นาย คมกริบ วังศิริ
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 7
  komkribwangsiri@gmail.com

 11. นาย ศุภกร คงเจริญ พูดว่า:

  นาย ศุภกร คงเจริญ
  ม.5/3 เลขที่ 12
  supakol4@gmail.com

 12. นาย พรรษวุฒิ นันทแก้ว พูดว่า:

  นาย พรรษวุฒิ นันทแก้ว
  5/3 เลขที่ 13
  pbs2537@gmail.com

 13. ชินาธิป นิ่มประสารทรัพย์ พูดว่า:

  นางสาว ชินาธิป นิ่มประสารทรัพย์
  ชั้น ม5/3 เลขที่15
  chial8049@gmail.com

 14. นางสาว นัทชา วงษ์แก้ว
  ชั้นม.5/3 เลขที่16
  SPORT8050@gmil.com

 15. จีณภา ลอยลม พูดว่า:

  นางสาวจีณภา ลอยลม
  ชั้นม.5/3 เลขที่ 19
  jeenapa9055@gmail.com

 16. ณัฐพล พิลาเดช พูดว่า:

  นาย ณัฐพล พิลาเดช
  ชั้น 5/3 เลขที่ 8
  nattaponpina@gmail.com

 17. พรชัย เสาที พูดว่า:

  นาย พรชัย เสาที
  ชั้น 5/3 เลขที่ 9

  pornchaisautee@gmail.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s