คำสั่ง   ให้นักเรียนตรวจเช็ค g-mail ของนักเรียน  ถ้าใช้ได้อยู่ไม่ต้องสมัครใหม่  แต่ถ้าใช้งานไม่ได้แล้วให้สมัครใหม่

             และให้พิมพ์ชื่อ g-mail ของนักเรียนแต่ละคนส่งครูด้วย  (ด้านล่าง)

ตัวอย่างการพิมพ์                  นาย/นางสาว……………..นามสกุล……………..

                                               ชั้น …………….  เลขที่ …………  

                                               mail  :    vorravan@gmail.com

14 responses »

 1. นาย พงศธร สามงามเหล็ก พูดว่า:

  นาย พงศธร สามงามเหล็ก
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 4

  pbs8031@gmail.com

 2. นาย นิพลจิ๋วหนองโพธิ์ พูดว่า:

  นาย นิพล จิ๋วหนองโพธิ์
  ชั้น ม. 5/4 เลขที่ 5
  mail: nipol2538@gmail.com

 3. นาย จตุพล ขนทอง พูดว่า:

  นาย จตุพล ขนทอง
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 8
  mail : cxz2552@gmail.com

 4. นาย ประพรชัย มองธรรม พูดว่า:

  นาย ประพรชัย มองธรรม
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 9
  mail: yok8854@gmail.com

 5. นาย ณัฐตพล บุญครอบ พูดว่า:

  นาย ณัฐตพล บุญครอบ
  ชั้นม 5/4 เลขที่ 6
  mail: ffk8098@gmail.com

 6. นางสาวทิพวัลย์ สินมั่น พูดว่า:

  นางสาวทิพวัลย์ สินมั่น
  ชั้น ม 5/4 เลขที่11
  mail mim8083@gmail.com

 7. วิชญารัตน์ พุฒิพีรสันต์ พูดว่า:

  นางสาว.วิชญารัตน์ พุฒิพีรสันต์
  ชั้น ม.5/4 เลขที่13
  mail: pbs8444@gmail.com

 8. สมพงษ์ สนิท พูดว่า:

  นาย สมพงษ์ สนิท
  ชั่น ม.5/4เลขที่7
  wy8108@gmail.com

 9. จักรพล จันทร์พรหม พูดว่า:

  นาย จักรพล นามสกุล จันทร์พรหม
  ชั้น 5/4 เลขที่ 2
  mail : pbs8021@gmail.com

 10. นาย ศุภรัตน์ ภาชนา พูดว่า:

  นาย ศุภรัตน์ ภาชนา
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 1
  asenal1999@gmail.com

 11. นาย บรรยง ก้อนมะนี พูดว่า:

  นาย บรรยง ก้อนมะนี
  ชั้น ม. 5/4 เลขที่ 3
  doe8028@gmail.com

 12. arisrar8203 พูดว่า:

  นางสาวอริสรา อะมะมูล
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 12
  E-mali: arisrar8203@gmail.com

 13. น.ส.วาสนา กันยะวงค์ พูดว่า:

  นางสาว วาสนา กันยะวงค์

  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 10

  mail : wanlovekob8052@gmail.com

 14. mamaaump พูดว่า:

  นาย อัครพล จูมทอง ม.5/4 เลขที่ 11
  mamaaump@gmail.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s