คำสั่ง  ให้นักเรียนส่ง URL ของ facebook ที่นักเรียนเก็บรูปภาพตามเรื่องที่นักเรียนทำ blog  

             ส่งครูในช่องแสดงความคิดเห็นด้วย    ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

 ตัวอย่างการส่ง      ชื่อ-นามสกุล   ………….. 

                                   ชั้น ม.5/1    เลขที่ ………..

                                   ส่ง URL ของ fb: …………

37 responses »

 1. ชื่อ-นามสกุล นางสาวสรารัตน์ ฉายพงษ์
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 26
  ส่ง URL ของ fb: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.242729729123474.60813.100001593467424&type=3

 2. beeangle พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว กันยารัตน์ ผะอบนาค

  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 20

  ส่ง URL ของ fb: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.278320322203188.56855.100000756673282&type=1&l=97000972a9

 3. ชื่อ-นามสกุล นายราชภัฏ แสงเดือน
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 13
  ส่ง URL ของ fb: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.325492014143193.100313.100000471909572&type=1&l=b03eb2a87b

 4. นางสาว ชมัยพร ช่างหล่อ พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นางสาว ชมัยพร ช่างหล่อ
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 21
  ส่ง URL ของ fb:http://www.facebook.com/media/set/?set=a.183203998437988.42517.100002451683257&type=1&l=712a1b7a80

 5. นางสาวสุภาพร สอดดง พูดว่า:

  นางสาวสุภาพร สอดดง
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 27
  ส่ง URL ของ fb:http://www.facebook.com/media/set/?set=a.224670924273496.57500.100001917690700&type=1&l=ce2bb27956

 6. autoelotic พูดว่า:

  ชื่อ ปฤฐฎา นามสกุล ไม้ดง
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 1
  URL : http://www.facebook.com/media/set/?set=a.280996888609365.65229.100000971673521&type=3

 7. สุวรรณี ประสมทอง พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุวรรณี ประสมทอง
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 30

  ส่ง URL ของ fb:
  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.180057758754873.41915.100002519492783&type=1&l=84670db0b0

 8. pailinploy พูดว่า:

  ชื่อ นางสาวไพลิน แสงโอภาส
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 29
  URL:http://www.facebook.com/media/set/?set=a.188219617931988.53140.100002318529286&type=1&l=d96cc0d286

 9. meetho พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว วนาภรณ์ นามสกุล มีโถ

  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 24

  ส่ง URL ของ fb: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.163380330427591.32534.100002668754833&type=1&l=fdb73b4c63

 10. razzgame พูดว่า:

  นายจิรภัทร นาคกุญชร
  ชั้นม.5/1เลขที่6
  ส่ง URL ของ fb:
  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120657144714168.24169.100003096487091&type=3&l=75f7a029

 11. kanmonkeyking พูดว่า:

  ชื่อ กานต์ ห้าวแสงสว่างกุล
  ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 5
  URL;http://www.facebook.com/media/set/?set=a.249485535113058.60531.100001548407952&type=3&l=c751fa8872

 12. hakbirdz พูดว่า:

  ชื่อ นาย วรวิทย์ ศรีสุวรรณ์
  ชั้น ม.5-1 เลขที่14
  URL http://www.facebook.com/media/set/?set=a.123439794434306.20655.100003048570858&type=1&l=6e5bd43ea4

 13. ชื่อ-นามสกุล นางสาวปานฤทัย งามขำ
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 18
  ส่ง URL ของ fb:http://www.facebook.com/media/set/?set=a.172005489561928.37863.100002574358009&type=1&l=489cd1729e

 14. นางสาว นวลจันทร์ นิลกลม พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นางสาว นวลจันทร์ นิลกลม
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 22
  ส่ง URL ของ fb:http://www.facebook.com/media/set/?set=a.182393585183444.43141.100002384126781&type=1&l=45acf362cf

 15. ชื่อ นางสาว อินทิรา ปัญญายงค์
  ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 19
  ส่ง URL ของ fb : http://www.facebook.com/media/set/?set=a.112314815551225.16166.100003181226134&type=1&l=876119403a

 16. ชื่อ-นามสกุล นางสาว พรทิพย์ ระเบียบงาม
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 23
  ส่ง URL ของ fb: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.182788358479081.42564.100002437551955&type=1&l=6c3fed1407

 17. uspedia พูดว่า:

  ชื่อ นายคณิศร เรียนชอบ
  ชั้นม.5/1 เลขที่4
  ส่ง URL ของ fb http://www.facebook.com/media/set/?set=a.102704746484985.6833.100002363796831&type=1&l=29b0fe0cfd

 18. taomaolao พูดว่า:

  นาย บุญภเรศ พาละพล
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 12
  URL: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.100392220079850.332.100003272160814&type=3

 19. lumton17 พูดว่า:

  นาย ฉัตรชัย พลายชุมพล
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 7
  URL : http://www.facebook.com/media/set/?set=a.203728669706333.53275.100002076040206&type=1

 20. ธนากร น้ำเงิน พูดว่า:

  นาย ธนากร น้ำเงิน
  ชั้น ม.5/1 เลขที่
  URL : http://www.facebook.com/profile.php?id=100002068479991&ref=tn_tnmn#!/

 21. น.ส.อทิตา ทองวิเศษ พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล น.ส.อทิตา ทองวิเศษ
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 15

  URL :http://www.facebook.com/settings/?tab=privacy&ref=mb#!/

 22. น.ส.อทิตา ทองวิเศษ พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล น.ส.อทิตา ทองวิเศษ
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 15

  URL :http://www.facebook.com/settings/?tab=privacy&ref=mb#!/

 23. ชื่อ-นามสกุล นายปรเสริฐศักดิ์ คำสอน
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 2
  ส่ง URL ของ fb: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.113725252078677.14564.100003236075832&type=1&l=787b499d0b

 24. นาย อนุวัตร พานทอง พูดว่า:

  นาย อนุวัตร พานทอง
  ชั้น ม.5/1เลขที่ 10
  ส่ง URL ของ fb: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.127972477319062.24362.100003189326045&type=1&l=bf3df2b488

 25. vavaland พูดว่า:

  นางสาว วิพัฒตรา ศรีสุนทร
  ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 25
  ส่งURL ของ fa http://www.facebook.com/media/set/?set=a.215836308504227.53138.100002335771862&type=3

 26. นางสาววิพัฒตรา ศรีสุนทร พูดว่า:

  นางสาว วิพัฒตรา ศรีสุนทร
  ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 25
  ส่งURL ของ fa http://www.facebook.com/media/set/?set=a.215836308504227.53138.100002335771862&type=3&l=193deb47cd

 27. chayphong พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นางสาวสรารัตน์ ฉายพงษ์
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 26
  ส่ง URL ของ fb: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.242729729123474.60813.100001593467424&type=3&l=72b29bfd5a

 28. ชื่อ-นามสกุล นางสาว ทอิตา ทองวิเศษ
  ชั้นม.5/1 เลขที่15
  ส่ง URL ของ fb:http://www.facebook.com/media/set/?set=a.215885398503272.49514.100002454408551&type=1&l=a2a0874b03

 29. ชื่อ-นามสกุล นางสาว อทิตา ทองวิเศษ
  ชั้นม.5/1 เลขที่15
  ส่ง URL ของ fb:http://www.facebook.com/media/set/?set=a.215885398503272.49514.100002454408551&type=1&l=a2a0874b03

 30. นาย บุญภเรศ พาละพล พูดว่า:

  นาย บุญภเรศ พาละพล
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 12

  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.100392220079850.332.100003272160814&type=3&l=ccf8dd63dd

 31. นาย บุญภเรศ พาละพล พูดว่า:

  นายบุญภเรศ พาละพล
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 12
  ส่ง URL ของ fb :http://www.facebook.com/media/set/?set=a.100392220079850.332.100003272160814&type=3&l=ccf8dd63dd

 32. นางสาว วิพัฒตรา ศรีสุนทร
  ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 25
  ส่งURL ของ fa http://www.facebook.com/media/set/?set=a.215836308504227.53138.100002335771862&type=3&l=193deb47cd

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s