คำสั่ง  ให้นักเรียนส่ง URL ของ facebook ที่นักเรียนเก็บรูปภาพตามเรื่องที่นักเรียนทำ blog  

             ส่งครูในช่องแสดงความคิดเห็นด้วย    ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

 ตัวอย่างการส่ง      ชื่อ-นามสกุล   ………….. 

                                   ชั้น ม.5/4    เลขที่ ………..

                                   ส่ง URL ของ fb: …………

12 responses »

 1. พงศธร สามงามเหล็ก พูดว่า:

  ชื่อ นาย พงศธร สามงามเหล็ก
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 4
  ส่ง URL ของ fb: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.207456152661872.50399.100001924656542&type=1&l=23ed7441fb

 2. นาย จักพล จันทร์พรหม พูดว่า:

  ชื่อ นาย จักรพล จันทร์พรหม
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 2
  ส่ง URL ของ fb http://www.facebook.com/media/set/?set=a.203089279771095.52370.100002100721615&type=1&l=c11e2f56a8

 3. นาย จตุพล ขนทอง พูดว่า:

  นาย จตุพล ขนทอง
  ชั้น ม. 5/4 เลขที่ 8
  URL: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.202752506470120.51495.100002061172424&type=1&l=0b45c36130

 4. ชื่อ นาย ณัฐตพล บุญครอบ
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 6
  ส่ง URL ของ fb: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.184714258284983.43889.100002392312938&type=1&l=11e0cdde7b

 5. นางสาว อริสรา อะมะมูล พูดว่า:

  นางสาวอริสรา อะมะมูล
  เลขที่12 ชั้น ม.5/4
  ส่ง URL:http://www.facebook.com/editalbum.php?aid=55132&delete=1&saved#!/media/set/?set=a.213758832036396.55132.100002068432765&type=1

 6. นางสาว วาสนา กันยะวงค์ พูดว่า:

  นางสาว วาสนา กันยะวงค์
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 10
  ส่ง URL ของ fb: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.219745874768658.53275.100001997422520&type=1&l=98313e0f95

 7. นางสาว วาสนา กันยะวงค์ พูดว่า:

  นางสาว วาสนา กันยะวงค์
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 10
  ส่ง URL ของ fb:http://www.facebook.com/media/set/?set=a.219745874768658.53275.100001997422520&type=1&l=98313e0f95

 8. sompong888 พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล สมพงษ์ สนิท
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 7

  ส่ง URL ของ fb: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.192377827522693.43917.100002514302057&type=1&l=4f74d050ab

 9. prapornchai8854 พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นาย ประพรชัย มองธรรม
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 9
  ส่ง URL ของ fb: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.198504626910804.46933.100002538056446&type=1&l=527547d688

 10. arisrar8203 พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นางสาว อริสรา อะมะมูล
  ชั้น ม.5/4 เลขที่ 12
  ส่ง URL:http://www.facebook.com/media/set/?set=a.213758832036396.55132.100002068432765&type=1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s