คำสั่ง   ให้นักเรียนส่ง Link หน้าคลังภาพ (Gallery)  โดยปฎิบัติตามข้อต่อไปนี้

1. ให้นักเรียนสร้างหน้าใหม่ที่ Blog ของนักเรียน และตั้งชื่อว่า  ”คลังภาพ-Gallery”

2. ใหันักเรียนนำรูปภาพในเรื่องที่ทำไว้ใน Fb   นำลงเครื่องและ   Upload  ขึ้นบน Blog  เพื่อจัดเป็น Gallery

3. เสร็จแล้วให้นำ  Link  ในหน้า “คลังภาพ – Gallery” ส่งครูโดยแปะลงในช่องความคิดเห็น

4. ระยะเวลาที่ส่งวันที่  16 – 22  ม.ค.56

39 responses »

 1. tombassza พูดว่า:

  นาย สาโรช ระดมยศ ม.5/1 เลขที่ 5
  http://believe007.wordpress.com/gallery/

 2. ballza2538 พูดว่า:

  นายอภิสิทธิ์ ประสมทรัพย์ ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 7
  http://ballza2538.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=23&action=edit&message=6&postpost=v2

 3. YossarunSM พูดว่า:

  นาย ยศสรัล สุ่ามมตย์ ม.5/1 เลขที่ 2

  http://yossarun.wordpress.com/gallery/

 4. momomay39 พูดว่า:

  นางสาวเจนจิรา บุญเถื่อน เลขที่33 ม.5/1
  http://momomay39.wordpress.com/gallery/

 5. rung1111 พูดว่า:

  นางสาว รุ่งทิวา พิจิตอาจ เลขที่ 38 ม.5/1
  http://rung99852.wordpress.com/gallery/

 6. jirapong118 พูดว่า:

  นาย จิรพงศ์ พรหมพงษ์ ม.5/1 เลขที่11
  http://jppp118.wordpress.com/gallery/

 7. chamaiporm พูดว่า:

  นางสาวชไมพร จันทรวิบูลย์ เลขที่ 20 ม 5/1
  http://zayelli.wordpress.com/gallery/#

 8. romantic2a พูดว่า:

  http://romantic02.wordpress.com/gallery/
  นางสาวชารินย์ หวายมอย ชั้น ม.5/1 เลขที่ 16

 9. sainy94 พูดว่า:

  นางสาวนุจรีย์ สิงห์เกิด ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 34
  http://sainy94.wordpress.com/%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b/

 10. kanchana001 พูดว่า:

  http://kanchana8410.wordpress.com/gallery/
  นางสาวกาญจนา อ่อนแป้น เลขที่ 27 ชั้ม ม.5/1

 11. นางสาวลักษณา บุญมี ชั้นม.5/1 เลขที่22
  http://laksanamook.wordpress.com/gallery/

 12. นางสาว ภรณ์ทิพย์ แซ่อื้อ ม.5/1 เลขที่ 21

  http://inin2539.wordpress.com/gallery/

 13. bowka33bow พูดว่า:

  http://bowka33.wordpress.com/galley/
  นางสาวอภิญญา โกษากุล เลขที่ 34 ชั้น ม.5/1

 14. koyfoon พูดว่า:

  นางสาวบุศรา ทั่งทอง เลขที่ 37 ชั้น ม.5/1
  http://koyfoon.wordpress.com/gallery/

 15. chalita8412 พูดว่า:

  นางสาว ชลิตา โอภาสศิริ เลขที่27 ม.5/1
  http://samild55.wordpress.com/gallery/

 16. banjawantui30 พูดว่า:

  นางสาวเบญจวรรณ ระมั่งทอง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 29
  http://yituinuy.wordpress.com/gallery/

 17. http://apinyataf.wordpress.com/

  นางสาว อภิญญา วิลัย เลขที่ 24 ม.5/1

 18. banjawantui30 พูดว่า:

  นางสาว สวรรยา เกียรติโกวิท ชั้นม.5/1 เลขที่ 31
  http://poppapza.wordpress.com/gallery/

 19. noomuay พูดว่า:

  นางสาว อภิญญา บุญคุ้มครอง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 23
  http://noomuay.wordpress.com/gallery/

 20. titisak พูดว่า:

  นาย ฐิติศักดิ์ ประธานภรณ์กุล ม.5/1 เลขที่ 12
  http://titisak.wordpress.com/gallely/

 21. benzth05 พูดว่า:

  นาย สุทธิพงษ์ พุทธรักษา ม.5/1 เลขที่ 15
  http://benzth05.wordpress.com

 22. นาย อุดมศักดิ์ ทิพระคร พูดว่า:

  นาย อุดมศักดิ์ ทิพระคร ม.5/1 เลขที่ 10
  http://monkey789.wordpress.com/gallery/

 23. onemiew พูดว่า:

  นางสาวอาภาภรณ์ บุญคุ้มครอง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 25
  http://onemiew.wordpress.com/gallery/

 24. http://smoll456.wordpress.com/gallery/

  นายวีรพงษ์ สมัครการ เลขที่ 3 ม.5/1

 25. http://fayolo.wordpress.com/gallery/

  นายวันเฉลิม จิตวิกรม เลขที่ 1 ม.5/1

 26. นายพีรพัฒน์ บานเย็น เลขที่ 14 ม.5/1

  http://newclub1.wordpress.com/gallery/

 27. theeraporn552 พูดว่า:

  นางสาวธีราพร ซื่อสัตย์ เลขที่ 19 ชั้น ม.5/1
  http://suesat779.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=64&action=edit&message=1

 28. senter56 พูดว่า:

  นายอุณรุ่ง โตตระกูล ม .5/1 เลขที่ 8
  http://senter56.wordpress.com/gallery/

 29. Foncommon2555 พูดว่า:

  นางสาว น้ำฝน นาโสม ม.5/1 เลขที่28
  http://foncommon2555.wordpress.com/gallery/

 30. darklucifer2011 พูดว่า:

  นาย อานนท์ สุวรรณวงษ์ ม.5/1 เลขที่ 9
  http://aadarklucifer.wordpress.com/gallery/

 31. นางสาวรัชนีพร อ่อนชนะ ม.5/1 เลขที่30

  http://ooylifeiseasy.wordpress.com/gallery/

 32. noinacholticha พูดว่า:

  นางสาวชลธิชา ทองมี เลขที่18 ม.5/1
  http://noinainfinity.wordpress.com/gallery/

 33. benbaby17 พูดว่า:

  นางสาวเบญจวรรณ แก้วบุญเรือง เลขที่17 ม.5/1
  http://benbaby17.wordpress.com/gallery/

 34. vorravan พูดว่า:

  นักเรียนที่มีชื่อต่อไปนี้ส่ง Link รูปภาพใหม่โดยด่วน
  1.ศักดินันท์ 2.อนุวัฒน์ 3 อภิสิทธิ์ 4. อธิวัฒน์ 5. ธีราพร 6. บุศรา

 35. benc333 พูดว่า:

  นาย อธิวัฒน์ สมานมิตร เลขที่ 13 ชั้น ม.5/1
  http://benc111.wordpress.com/gallery/

 36. ballza2538 พูดว่า:

  นายอภิสิทธิ์ ประสมทรัพย์ ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 7
  http://ballza2538.wordpress.com/gallery/

 37. thaylad พูดว่า:

  http://thaylad.wordpress.com/gallery/
  นายศักดินันท์ บุณธรรม ม.5/1 เลขที่4

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s