คำสั่ง   ให้นักเรียนส่ง Link หน้าคลังภาพ (Gallery)  โดยปฎิบัติตามข้อต่อไปนี้

1. ให้นักเรียนสร้างหน้าใหม่ที่ Blog ของนักเรียน และตั้งชื่อว่า  ”คลังภาพ-Gallery”

2. ใหันักเรียนนำรูปภาพในเรื่องที่ทำไว้ใน Fb   นำลงเครื่องและ   Upload  ขึ้นบน Blog  เพื่อจัดเป็น Gallery

3. เสร็จแล้วให้นำ  Link  ในหน้า “คลังภาพ – Gallery” ส่งครูโดยแปะลงในช่องความคิดเห็น

4. ระยะเวลาที่ส่งวันที่  16 – 22  ม.ค.56

13 responses »

 1. kamjarunee พูดว่า:

  http://kamjarunee.wordpress.com/gallery/
  นางสาว จารุณี ศรีจันทร์ดี ชั้น ม.5/2 เลขที่ 15

 2. phichitra999 พูดว่า:

  http://phichitra999.wordpress.com/gallary/
  นางสพิจิตรา กรอบมุข ชั้นม.5/2 เลขที่15

 3. phichitra999 พูดว่า:

  http://phichitra999.wordpress.com/gallary/
  างสาวพิจิตรา กรอบมุข ชั้นม.5/2 เลขที่18

 4. jaftbabysexy พูดว่า:

  http://jaftbabybad.wordpress.com/gallery-2/

  กันตภณ สุริยะกำพล ชั้น ม.5/2 เลขที่ 10

 5. farandfern8270 พูดว่า:

  http://farandfern8270.wordpress.com/gallery/
  นางสาวบุญฑริกา ประจิตร ชั้นม.5/2 เลขที่13

 6. nootoont1234 พูดว่า:

  http://nootoont1234.wordpress.com/gallery/
  นางสาวพัทธวรรณ มงคลเฉิม ชั้นม.5/2

 7. kitzabanmi พูดว่า:

  http://kitzabanmi.wordpress.com/gallery/
  นาย สันติภาพ สุวรรณพงศ์ ชั้นม.5/2 เลขที่ 8

 8. chaiwat080227 พูดว่า:

  http://chaiwat080227.wordpress.com/gallery-2/
  นาย ไชยวัฒน์ สุวรรณธาดา ชั้น ม.5/2 เลขที่ 2

 9. chorpech พูดว่า:

  http://chorpech.wordpress.com/gallery/
  นาย ช่อเพ็ชร แสงจำรูญ ม.5/2 เลขที่ 5

 10. kititat05 พูดว่า:

  http://kititat05.wordpress.com/%e0%b9%89gallery/
  นาย กิตติทัต กลิ่นส่ง ม. 5/2 เลขที่ 3

 11. นาย กิตติศักดิ์ พ่วงสนธิ์ เลขที่ 4 ชั้นม.5/2

  http://drafkittisak.wordpress.com/gallery/

 12. flukesanpan พูดว่า:

  นายสันติภาพ พานทอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s