คำสั่ง   ให้นักเรียนส่ง Link วีดีโอ  โดยปฎิบัติตามข้อต่อไปนี้

1. ให้นักเรียนสร้างหน้าใหม่ที่ Blog ของนักเรียน และตั้งชื่อว่า  ”รวม VDO”

2. ให้นักเรียนเข้า Youtube   และสืบค้น VDO  เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักเรียนทำ

อย่างน้อย 10  VDO  ขึ้นไป

3. ให้นักเรียนนำ Link วีดีโอ   โดยใช้ Link  แบบฝัง   นำมาแปะลงในหน้า  รวม VDO

4. เสร็จแล้วให้นำ  Link  ในหน้า รวม VDO  ส่งครูโดยแปะลงในช่องความคิดเห็น

5. ระยะเวลาที่ส่งวันที่  12-15  ม.ค.56

42 responses »

 1. momomay39 พูดว่า:

  นางสาว เจนจิรา บุญเถื่อน ชั้น ม.5/1 เลขที่ 35
  http://momomay39.wordpress.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD/

 2. chamaiporm พูดว่า:

  นางสาวชไมพร จันทรวิบูลย์ ม5/1 เลขที่20
  http://zayelli.wordpress.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B9%82%E0%B8%AD/

 3. noomuay พูดว่า:

  http://noomuay.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1vdo/
  นางสาว อภิญญา บุญคุ้มครอง ม.5/1 เลขที่ 23

 4. onemiew พูดว่า:

  http://onemiew.wordpress.com/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1-vdo/
  นางสาว อาภาภรณ์ บุญคุ้มครอง ม.5/1 เลขที่ 25

 5. นางสาว ภรณ์ทิพย์ แซ่อื้อ พูดว่า:

  นางสาว ภรณ์ทิพย์ แซ่อื้อ ม.5/1 เลขที่21

  http://inin2539.wordpress.com

 6. noomuay พูดว่า:

  http://noomuay.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=33&action=edit&message=1
  นางสาว อภิญญา บุญคุ้มครอง ม.5/1 เลขที่ 23

 7. titisak พูดว่า:

  นายฐิติศักดิ์ ประธานภรณ์กุล ม.5/1 เลขที่ 12
  http://titisak.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1-vdo/

 8. baifern01 พูดว่า:

  นางสาว สาวิตรี มีสม ม.5/1 เลขที่37
  http://baifern01.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1-vdo/

 9. YossarunSM พูดว่า:

  นาย ยศสรัล สุ่มมาตย์ ม.5/1 เลขที่ 2

  http://yossarun.wordpress.com/video/

 10. noinacholticha พูดว่า:

  นางสาว ชลธิชา ทองมี ม.5/1 เลขที่ 18
  http://noinainfinity.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1-vdo/

 11. rung1111 พูดว่า:

  นางสาวรุ่งทิวา พิจิตอาจ ชั้นม.5/1 เลขที่ 38
  http://rung99852.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1vdo/

 12. banjawantui30 พูดว่า:

  นางสาวเบญจวรรณ ระมั่งทอง ชั้นม.5/1 เลขที่ 29
  http://yituinuy.wordpress.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD/

 13. benzth05 พูดว่า:

  นาย สุทธิพงษ์ พุทธรักษา ม.5/1 เลขที่15
  http://benzth05.wordpress.com/vedios/

 14. beerdk พูดว่า:

  นาย อุดมศักดิ์ ทิพระคร ม.5/1 เลขที่ 10
  http://monkey789.wordpress.com/vdo/

 15. sawanya พูดว่า:

  นางสาวสวรรยา เกียรติโกวิท ม.5/1 เลขที่่31
  http://poppapza.wordpress.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD/

 16. นางสาวักษณา บุญมี ชั้นม.5/1 เลขที่
  http://laksanamook.wordpress.com/vdo-2/44-2/22

 17. sainy94 พูดว่า:

  นางสาว นุจรีย์ สิงห์เกิด ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 34
  http://sainy94.wordpress.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad/

 18. tombassza พูดว่า:

  นาย สาโรช ระดมยศ ม.5/1 เลขที่ 5
  http://believe007.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1-vdo/

 19. namfonnasom2555 พูดว่า:

  นางสาวน้ำฝน นาโสม ม.5/1 เลขที่ 28
  http://foncommon2555.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1-vdo/

 20. senter56 พูดว่า:

  นายอรุณรุ่ง โตตระกูล ม.5/1 เลขที่ 8
  http://senter56.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1-vdo/

 21. ballza2538 พูดว่า:

  นายอภิสิทธิ์ ประสมทรัพย์ ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 7
  http://ballza2538.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1-vdo/

 22. darklucifer2011 พูดว่า:

  นาย อานนท์ สุวรรณวงษ์ เลขที่ 9
  http://aadarklucifer.wordpress.com/video/

 23. kanchana001 พูดว่า:

  นางสาว กาญจนา อ่อนแป้น เลขที่ 27 ม.5/1

  http://kanchana8410.wordpress.com/vdo/

 24. koyfoon พูดว่า:

  บุศรา ทั่งทอง เลขที่37 ม.5/1
  http://koyfoon.wordpress.com/vdo/

 25. weerapong29 พูดว่า:

  นายวีรพงษ์ สมัครการ เลขที่ 3

  http://smoll456.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1-vdo/

 26. benc333 พูดว่า:

  http://benc111.wordpress.com/vdo/
  นายอธิวัฒน์ สมานมิตร เลขที่ 13 ชั้น ม. 5/1

 27. thaylad พูดว่า:

  http://thaylad.wordpress.com/vdo/
  นายศักดินันท์ บุญธรรม ม.5/1 เลขที่4

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s