คำสั่ง   ให้นักเรียนส่ง Link วีดีโอ  โดยปฎิบัติตามข้อต่อไปนี้

1. ให้นักเรียนสร้างหน้าใหม่ที่ Blog ของนักเรียน และตั้งชื่อว่า  ”รวม VDO”

2. ให้นักเรียนเข้า Youtube   และสืบค้น VDO  เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักเรียนทำ

อย่างน้อย 10  VDO  ขึ้นไป

3. ให้นักเรียนนำ Link วีดีโอ   โดยใช้ Link  แบบฝัง   นำมาแปะลงในหน้า  รวม VDO

4. เสร็จแล้วให้นำ  Link  ในหน้า รวม VDO  ส่งครูโดยแปะลงในช่องความคิดเห็น

5. ระยะเวลาที่ส่งวันที่  12-15  ม.ค.56

15 responses »

 1. kamjarunee พูดว่า:

  นางสาว จารุณี ศรีจันทร์ดี ชั้น ม.5/2 เลขที่ 15
  http://kamjarunee.wordpress.com/vdo/

 2. phichitra999 พูดว่า:

  นางสาวพิจิตรา กรอบมุข ชั้นม5/2 เลขที่18
  http://phichitra999.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1vdo-2/

 3. jaftbabysexy พูดว่า:

  กันตภณ สุริยะกำพล ชั้น ม.5/2 เลขที่ 10
  http://jaftbabybad.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1-vdo/

 4. farandfern8270 พูดว่า:

  http://farandfern8270.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1vdo/
  นางสาวบุญฑริกา ประจิตร ชั้นม.5/2 เลขที่13

 5. chanyanuch พูดว่า:

  http://chanyanuch.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%
  B8%A1vdo/
  นางสาวชัญญานุช มูลธาธรรม ชั้นม.5/2

 6. nootoont1234 พูดว่า:

  http://nootoont1234.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1vdo/
  นางสาวพัทธวรรณ มงคลเฉลิม ชั้น,5/2

 7. kititat05 พูดว่า:


  นาย กิตติทัต กลิ่นส่ง ม. 5/2 เลขที่ 3

 8. flukesanpan พูดว่า:

  http://flukesanpan.wordpress.com/vdo-%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
  นายสันติภาพ พานทอง ชั้นม.5/2 เลขที่7

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s