39 responses »

 1. vorravan พูดว่า:

  คำสั่ง การบริหารจัดการ (Blog 2) ให้นักเรียนดำเนินการดังนี้
  1. เกริ่นนำในหน้าแรกตามหัวข้อเรื่องที่นักเรียนทำ
  2. ใส่ผู้จัดทำ ในหน้าสุดท้าย
  3. ทำ Banner ให้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำ

 2. tombassza พูดว่า:

  นาย สาโรช ระดมยศ ม.5/1 เลขที่ 5
  http://believe007.wordpress.com/

 3. beerdk พูดว่า:

  นาย อุดมศักดิ์ ทิพระคร ม.5/1 เลขที่ 10
  http://monkey789.wordpress.com

 4. นางสาวรัชนีพร อ่อนชนะ ม.5/1 เลขที่ 32
  http://ooylifeiseasy.wordpress.com/

 5. weerapong29 พูดว่า:

  นายวีรพงษ์ สมัครการ ม.5/1 เลขที่ 3
  http://smoll456.wordpress.com

 6. namfonnasom2555 พูดว่า:

  นางสาวน้ำฝน นาโสม ม.5/1 เลขที่ 29
  http://foncommon2555.wordpress.com/

 7. romantic02 พูดว่า:

  นางสาวชารินีย์ หวายมอย ชั้นม.5/1 เลขที่16
  http://romantic02.wordpress.com/

 8. YossarunSM พูดว่า:

  นาย ยศสรัล สุ่มมาตย์ ชั้นม.5/1 เลขที่ 2

  http://yossarun.wordpress.com/

 9. benbaby17 พูดว่า:

  นางสาวเบญจวรรณ แก้วบุญเรือง ม.5/1 เลขที่ 17
  http://benbaby17.wordpress.com/

 10. momomay39 พูดว่า:

  นางสาวเจนจิรา บุญเถื่อน ม.5/1 เลขที่ 35
  http://momomay39.wordpress.com/

 11. noinacholticha พูดว่า:

  นางสาวชลธิชา ทองมี เลขที่ 18 ม.5/1
  http://noinainfinity.wordpress.com/

 12. ballza2538 พูดว่า:

  นาย อานนท์ สุวรรณวงษ์ เลขที่ 9 ม.5/1
  http://aadarklucifer.wordpress.com

 13. นาย พีรพัฒน์ บานเย็น พูดว่า:

  นาย พีรพัฒน์ บานเย็น เลขที่ 14 ชั้นม.5/1

  http://newclub1.wordpress.com/

 14. นางสาวอภิญญา วิลัย พูดว่า:

  นางสาวอภิญญา วิลัย ม.5/1 เลขที่ 24

  http://apinyataf.wordpress.com/

 15. http://poppapza.wordpress.com/
  นางสาวสวรรยา เกียรติโกวิท เลขที่ 33 ชั้นม.5/1

 16. http://samild55.wordpress.com/
  นางสาว ชลิตา โอภาสศิริ เลขที่ 28 ชั้น ม.5/1

 17. http://sainy94.wordpress.com/
  นางสาว นุจรีย์ สิงห์เกิด เลขที่ 36 ชั้นม.5/1

 18. http://zayelli.wordpress.com/
  นางสาว ชไมพร จันทรวิบูลย์ เลขที่ 20 ชั้นม.5/1

 19. http://yituinuy.wordpress.com/
  นางสาวเบญจวรรณ ระมั่งทอง เลขที่ 30 ชั้นม.5/1

 20. titisak พูดว่า:

  นายฐิติศักดิ์ ประธานภรณ์กุล เลขที่ 12 ม.5/1
  http://titisak.wordpress.com/

 21. นางสาว อภิญญา โกษากุล พูดว่า:

  http://bowka33.wordpress.com/
  นางสาว อภิญญา โกษากุล เลขที่ 34 ชั้นม.5/1

 22. http://kanchana8410.wordpress.com
  นางสาว กาญจนา อ่อนแป้น เลขที่ 27 ชั้นม.5/1

 23. http://jppp118.wordpress.com/
  นาย จิระพงศ์ พรหมพงศ์ เลขที่ 11 ชั้น ม.5/1

 24. http://laksanamook.wordpress.com/
  นางสาว ลักษณา บุญมี เลขที่ 22 ชั้นม.5/1

 25. http://fayolo.wordpress.com
  นายวันเฉลิม จิตวิกรม เลขที่ 1 ชั้นม.5/1

 26. http://noomuay.wordpress.com/
  นางสาว อภิญญา บุญคุ้มครอง เลขที่ 23 ชั้นม.5/1

 27. senter56 พูดว่า:

  https://senter56.wordpress.com/
  นายอรุณรุ่ง โตตระกูล ม.5/1 เลขที่ 8

 28. baifern01 พูดว่า:

  นางสาว สาวิตรี มีสม เลขที่ 37 ม.5/1
  http://baifern01.wordpress.com/

 29. rung1111 พูดว่า:

  นางสาวรุ่งทิวา พิจิตอาจ เลขที่38 ม.5/1
  http://rung99852.wordpress.com/

 30. ballza2538 พูดว่า:

  นายอภิสิทธิ์์ ประสมทรัย์ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 7

 31. ballza2538 พูดว่า:

  นายอภิสิทธิ์์ ประสมทรัย์ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 7
  http://ballza2538.wordpress.com

 32. นางสาว ภรณ์ทิพย์ แซ่อื้้อ พูดว่า:

  นางสาว ภรณ์ทิพย์ แซ่อื้อ ม.5/1 เลขที่ 21
  http://inin2539.wordpress.com

 33. http://onemiew.wordpress.com/
  นางสาว อาภาภรณ์ บุญคุ้มครอง เลขที่ 25 ชั้นม.5/1

 34. koyfoon พูดว่า:

  http://koyfoon.wordpress.com/
  นางสาวบุศรา ทั่งทอง เลขที่ 37 ชั้นม.5/1

 35. benzth05 พูดว่า:

  นายสุทธิพงษ์ พุทธรักษา เลขที่ 15 ชั้นม.5/1
  http://benzth05.wordpress.com/

 36. thaylad พูดว่า:

  นายศักดินันท์ บุญธรรม ม.5/1 เลขที่4
  http://thaylad.wordpress.com/

 37. nonook256 พูดว่า:

  นางสาว วิจิตตรา ศรีสำราญ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 38
  http://nonook256.wordpress.com

 38. theeraporn552 พูดว่า:

  นางสาวธีราพร ซื่อสัตย์ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 19
  http://suesat779.wordpress.com/

 39. benc333 พูดว่า:

  นาย อธิวัฒน์ สมานมิตร เลขที่13 ชั้นม.5/1
  http://benc111.wordpress.com/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s