38 responses »

 1. vorravan พูดว่า:

  คำสั่ง การบริหารจัดการ (Blog 3) ให้นักเรียนดำเนินการดังนี้
  1. ใส่ Widget > การค้นหา
  2. ใส่ Widget > ปฏิทิน
  3. ใส่ Widget > สถิติ Blog

 2. tombassza พูดว่า:

  นาย สาโรช ระดมยศ ม.5/1 เลขที่5
  http://believe007.wordpress.com/

 3. weerapong29 พูดว่า:

  นายวีรพงษ์ สมัครการ เลขที่ 3 ชั้นม.5/1
  http://smoll456.wordpress.com

 4. http://apinyataf.wordpress.com/
  นางสาว อภิญญา วิลัย เลขที่ 24 ม.5/1

 5. senter56 พูดว่า:

  นายอรุณรุ่ง โตตระกูล ม.5/1 เลขที่8
  https://senter56.wordpress.com/

 6. chamaiporm พูดว่า:

  นางสาวชไมพร จันทรวิบูลย์ ม.5/1 เลขที่20

 7. นางสาว ภรณ์ทิพย์ แซ่อื้อ พูดว่า:

  นางสาว ภรณ์ทิพย์ แซ่อื้อ ม.5/1 เลขที่ 21

  http://inin2539.wordpress.com

 8. beerdk พูดว่า:

  นาย อุดมศักดิ์ ทิพระคร เลขที่10 ม.5/1
  http://monkey789.wordpress.com/

 9. benzth05 พูดว่า:

  นายสุทธิพงษ์ พุทธรักษา ม.5/1 เลขที่15
  http://benzth05.wordpress.com/

 10. onemiew พูดว่า:

  น.ส. อาภาภรณ์ บุญคุ้มครอง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 25
  http://onemiew.wordpress.com

 11. chamaiporm พูดว่า:

  นางสาวชไมพร จันทรวิบูลย์ เลขที่20 ม 5/1
  http://zayelli.wordpress.com/

 12. noinacholticha พูดว่า:

  นางสาวชลธิชา ทองมี ม.5/1 เลขที่18
  http://noinainfinity.wordpress.com/

 13. banjawantui30 พูดว่า:

  นางสาวเบญจวรรณ ระมั่งทอง เลขที่ 30 ชั้น ม.5/1
  http://yituinuy.wordpress.com/

 14. YossarunSM พูดว่า:

  นาย ยศสรัล สุ่มมาตย์ ม.5/1 เลขที่ 2

  http://yossarun.wordpress.com/

 15. darklucifer2011 พูดว่า:

  นาย อานนท์ สุวรรณวงษ์ เลขที่ 9 ม.5/1
  http://aadarklucifer.wordpress.com/

 16. นางสาว อภิญญา บุญคุ้มครอง พูดว่า:

  น.ส. อภิญญา บุญคุ้มครอง ม.5/1 เลขที่ 23

  http://noomuay.wordpress.com

 17. bowka33 พูดว่า:

  นางสาวอภิญญา โกษากุล ม.5/1 เลขที่ 34
  http://bowka33.wordpress.com/

 18. sawanyapoppap พูดว่า:

  http://poppapza.wordpress.com/
  นางสาวสวรรยา เกียรติโกวิท เลขที่ 33

 19. http://samild55.wordpress.com/
  นางสาว ชลิตา โอภาสศิริ เลขที่28 ม.5/1

 20. นางสาวลักษณา บุญมี พูดว่า:

  นางสาวลักษณา บุญมี ชั้นม.5/1 เลขที่ 22
  http://laksanamook.wordpress.com

 21. romantic2a พูดว่า:

  http://romantic02.wordpress.com/
  นางสาวชารินีย์ หวายมอย ชั้น ม.5/1 เลขที่ 16

 22. sainy94 พูดว่า:

  http://sainy94.wordpress.com/
  นางสาวนุจีย์ สิงห์เกิด เลขที่ 36

 23. benzth05 พูดว่า:

  http://newclub1.wordpress.com/
  นาย พีรพัฒน์ บานเย็น ชั้น ม.5/1 เลขที่ 14

 24. thaylad พูดว่า:

  นายศักดินันท์ บุญธรรม ม.5/1 เลขที่4
  http://thaylad.wordpress.com/

 25. นาย ฐิติศักดิ์ ประธานภรณ์กุล ชั้น ม.5/1 เลขที่ 12
  http://titisak.wordpress.com/

 26. rung1111 พูดว่า:

  นางสาวรุ่งทิวา พิจิตอาจ เลขที่ 38 ชั้น ม.5/1
  http://rung99852.wordpress.com/

 27. momomay39 พูดว่า:

  นางสาว เจนจิรา บุญเถื่อน ชั้น ม.5/1เลขที่ 35
  http://momomay39.wordpress.com/

 28. momomay39 พูดว่า:

  นางสาว เบญจวรรณ แก้วบุญเรือง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 17
  http://benbaby17.wordpress.com/

 29. baifern01 พูดว่า:

  นางสาว สาวิตรี มีสม ม.5/1 เลขที่37
  http://baifern01.wordpress.com/

 30. kanchana001 พูดว่า:

  http://kanchana8410.wordpress.com/
  นางสาวกาญจนา อ่อนแป้น เลขที่ 27 ชั้น ม.5/1

 31. jirapong118 พูดว่า:

  นาย จิรพงศ์ พรหมพงษ์ ม.5/1 เลขที่11
  http://jppp118.wordpress.com/

 32. นางสาวรัชนีพร อ่อนชนะ ม.5/1 เลขที่ 32
  http://ooylifeiseasy.wordpress.com/

 33. namfonnasom2555 พูดว่า:

  นางสาวน้ำฝน นาโสม ม.5/1 เลขที่ 29
  http://foncommon2555.wordpress.com/

 34. ballza2538 พูดว่า:

  นายอภิสิทธิ์ ประสมทรัพย์ ชั้นม.5/1 เลขที่ 7
  http://ballza2538.wordpress.com/

 35. theeraporn552 พูดว่า:

  นางสาวธีราพร ซื่อสัตย์ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 19
  http://suesat779.wordpress.com/

 36. benc333 พูดว่า:

  นาย อธิวัฒน์ สมานมิตร เลขที่ 13 ชั้น ม.5/1
  http://benc111.wordpress.com/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s