คำสั่ง ให้นักเรียนส่งงานครั้งที่ 3 จัดการ Blog ในหัวข้อต่อไปนี้
1. ใส่ Widget > การค้นหา
2. ใส่ Widget > ปฏิทิน
3. ใส่ Widget > สถิติ Blog

17 responses »

 1. phichitra999 พูดว่า:

  http://phichitra999.wordpress.com.
  นางสาวพิจิตรา กรอบมุข ชั้นม.5/2 เลขที่19

 2. sangpech15 พูดว่า:

  http://sangpech15.wordpress.com
  นางสาว กัณฐิกา แสงเพชร์ ม.5/2 เลขที่18

 3. jaftbabysexy พูดว่า:

  http://jaftbabybad.wordpress.com
  กันตภณ สุริยะกำพล เลขที่ 10 ชั้น ม.5/2

 4. chaiwat080227 พูดว่า:

  http://chaiwat080227.wordpress.com
  นาย ไชวํฒน์ สุวรรณธาดา ม5/2 เลขที่ 2

 5. chanyanuch พูดว่า:

  http://chanyanuch.wordpress.com
  น.ส.ชํญญานุช มูลธาธรรม 5/2 เลขที่ 11

 6. panipada พูดว่า:

  http://panipada.wordpress.com
  น.ส.นิพาดา สิวินทา ม.5/2 เลขที่ 12

 7. drafkittisak พูดว่า:

  http://drafkittisak.wordpress.com
  นาย กิตติศักดิ์ พ่วงสนธิ์ เลขที่ 4 ม.5/2

 8. kamjarunee พูดว่า:

  http://kamjarunee.wordpress.com
  นางสาว จารุณี ศรีจันทร์ดี ชั้น ม.5/2 เลขที่16

 9. kitzabanmi พูดว่า:

  http://kitzabanmi.wordpress.com
  นาย สันติภาพ สุวรรณพงศ์ ชั้นม.5/2 เลขที่ 8

 10. farandfern8270 พูดว่า:

  http://farandfern8270.wordpress.com
  นางสาว บุญฑริกา ประจิตร ม.5/2 เลขที่13

 11. flukesanpan พูดว่า:

  http://flukesanpan.wordpress.com
  นาย สันติภาพ พานทอง เลขที่ 7 ม. 5/2

 12. chorpech พูดว่า:

  http://chorpech.wordpress.com
  นาย ช่อเพ็ชร แสงจำรญ เลขที่ 5 ม.5/2

 13. นาย กิตติทัต กลิ่นส่ง ม. 5/2 เลขที่ 3

 14. กิตติทัต กลิ่นส่ง ม. 5/2 เลขที่ 3

 15. oomcasnova พูดว่า:

  http://oomcasnova.wordpress.com
  ประพันธ์ ปาสี เลขที่ 6 ชั้น ม.5/2

 16. kititat05 พูดว่า:

  http://kititat05.wordpress.com
  นาย กิตติทัต กลิ่นส่ง ม.5/2 เลขที่ 3

 17. http://aofbig123.wordpress.com
  นาย ชาญณรงค์ พันธ์วิชัย เลขที่ 9 ม.5/2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s