4 responses »

 1. นายธาราทิพย์ ปราบประจิตร์ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 6
  เรื่องกระทรวง

 2. นาย พิเชษฐ์ เขียวต่าย พูดว่า:

  นาย พิเชษฐ์ เขียวต่าย ชั้น ม.5/3 เลขที่ 2
  เรื่อง การส่งจ่ายไฟฟ้า

 3. นางสาว อารีรัตน์ งามผล ชั้น ม.5/4 เลขที่18
  หัวข้อ:ศิลปินแห่งชาติ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s