40 responses »

 1. vorravan พูดว่า:

  ให้นักเรียนส่งหัวข้อเรื่่องตามที่นักเรียนจับฉลากได้

 2. assnuy555 พูดว่า:

  นาย จิรพงศ์ พรหมพงษ์ ม.5/1 เลขที่11
  เรื่อง application

 3. assnuy555 พูดว่า:

  นาย ยศสรัล สุ่มมาตย์ ม.5/1 เลขที่2
  เรื่อง รวมโปรเเกรมดาวน์โหลด

 4. นางสาวชไมพร จันทรวิบูลย์ พูดว่า:

  นางสาวชไมพร จันทรวิบูลย์ เลขที่ 20 ม 5/1
  เรื่อง ธรุกิจ MK

 5. นางสาวชารินีย์ หวายมอย พูดว่า:

  นางสาวชารินีย์ หวายมอย ชั้นม.5/1 เลขที่ 16
  เรื่อง การสร้าง GPS

 6. นางสาวสวรรยา เกียรติโกวิท พูดว่า:

  นางสาวสวรรยา เกียรติโกวิท เลขที่33 ชั้น ม.5/1
  หัวข้อเรื่อง อารยธรรมมองโกเลีย

 7. นาย อานนท์ สุวรรณวงษ์ พูดว่า:

  นาย อานนท์ สุวรรณวงษ์ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 9
  เรื่อง การสร้างภาพยนต์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

 8. tombassza พูดว่า:

  นาย สาโรช ระดมยศ ม.5/1 เลขที่ 5
  หัวข้อเรื่อง อารยธรรมจีน

 9. นางสาวอภิญญา วิลัย พูดว่า:

  นางสาว อภิญญา วิลัย เลขที่ 25 ชั้น ม.5/1
  เรื่อง ปิโตรเลียม

 10. นางสาว เบญจวรรณ ระมั่งทอง พูดว่า:

  นางสาว เบญจวรรณ ระมั่งทอง เลขที่ 30 ชั้นม.5/1
  เรื่อง หน่วยกู้ภัย

 11. นางสาวลักษณา บุญมี พูดว่า:

  นางสาวลักษณา บุญมี ชั้นม.5/1 เขที่22
  เรื่อง ยานอวกาศ

 12. sainy94 พูดว่า:

  นางสาว นุจรีย์ สิงห์เกิด ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 36
  เรื่อง พรรคการเมืองไทย

 13. นายฐิติศักดิ์ ประธานภรณ์กุล พูดว่า:

  นาย ฐิติศักดิ์ ประธานภรณ์กุล ชั้นม.5/1 เลขที่ 12
  เรื่อง โครงการพระราชดำริ

 14. chalita8412 พูดว่า:

  นางสาว ชลิตา โอภาสศิริ ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 28
  เรื่อง ช้างไทย – ช้างศึก

 15. porntip2539 พูดว่า:

  นางสาว ภรณ์ทิพย์ แซ่อื้อ ม.5/1 เลขที่ 21
  เรื่่อง มหาวิทยาลัยไทย

 16. porntip2539 พูดว่า:

  นางสาว อภิญญา บุญคุ้มครอง ม.5/1 เลขที่ 23
  เรื่อง ศัลยกรรม

 17. porntip2539 พูดว่า:

  นางสาว อาภาภรณ์ บุญคุ้มครอง ม.5/1 เลขที่ 25
  เรื่อง เครื่่องบิน

 18. นายวันเฉลิม จิตวิกรม พูดว่า:

  นายวันเฉลิม จิตวิกรม เลขที่ 1 ชั้นม.5/1
  เรื่อง วิวัฒนาการการเมืองไทย

 19. นายอธิวัฒน์ สมานมิตร พูดว่า:

  นายอธิวัฒน์ สมานมิตร เลขที่ 13 ชั้น ม.5/1
  เรื่อง วิวัฒนาการของโทรศัพท์

 20. นางสาว เบญจวรรณ แก้วบุญเรือง พูดว่า:

  นางสาว เบญจวรรณ แก้วบุญเรือง เลขที่ 17 ม.5/1
  เรื่อง แหล่งอารยธรรมของยุโรป

 21. ธีราพร ซื่อสัตย์ พูดว่า:

  นางสาว ธีราพร ซื่อสัตย์ เลขที่ 19 ม.5/1
  เรื่อง โทรทัศน์

 22. นางสาว ชลธิชา ทองมี พูดว่า:

  นางสาว ชลธิชา ทองมี เลขที่ 18 ม.5/1
  เรื่องการรถไฟ

 23. senter56 พูดว่า:

  นายอรุณรุ่ง โตตระกูล ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 8
  เรื่อง ชันสูตรพลิกศพ

 24. นางสาว รุ่งทิวา พิจิตอาจ พูดว่า:

  นางสาว รุ่งทิวา พิจิตอาจ เลขที่ 39 ม.5/1
  เรื่อง การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

 25. นางสาวภัทราภรณ์ มีสมม พูดว่า:

  นางสาวภัทราภรณ์ มีสมม.5/1เลขที่38
  เรื่อง วิวัฒนาการของแผ่น CD

 26. นายพีรพัฒน์ บานเย็น พูดว่า:

  นายพีรพัฒน์ บานเย็น เลขที่ 14 ม.5/1
  เรื่อง ตลาดหลักทรัพย์

 27. นางสาว รัชนีพร อ่อนชนะ พูดว่า:

  นางสาว รัชนีพร อ่อนชนะ ม.5/1 เลขที่ 32
  เรื่อง สงครามโลก

 28. นางสาวอภิญญา โกษากุล พูดว่า:

  นางสาวอภิญญา โกษากุล เลขที่ 34 ชั้นม.5/1
  เรื่องการแพทย์

 29. นางสาว เจนจิรา บุญเถื่อน เลขที่35 ชั้น ม.5/1
  เรื่อง โรจิสติกส์

 30. นางสาวน้ำฝน นาโสม พูดว่า:

  นางสาวน้ำฝน นาโสม ชั้น ม.5/1 เลขที่ 29
  เรื่อง กรมศุลกากร

 31. นาย อภิสิทธ์ ประสมทรัพย์ พูดว่า:

  นาย อภิสิทธ์ ประสมทรัพย์ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 7
  เรือง ธุรกิจโรงแรม

 32. นาย วีรพงษ์ สมัครการ พูดว่า:

  นาย วีรพงษ์ สมัครการ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 3
  เรื่อง เรียนรู้เรื่องเครื่องยนต์

 33. นาย ศักดินันท์ บุญธรรม พูดว่า:

  นาย ศักดินันท์ บุญธรรม ชั้น ม.5/1 เลขที่ 4
  เรื่อง การสร้างแอปพลิเคชัน

 34. นางสาวกาญจนา อ่อนแป้น พูดว่า:

  นางสาวกาญจนา อ่อนแป้น ชั้น.ม5/1 เลขที่ 16
  เรื่อง ลิฟท์และการชั่งน้ำหนักของลิฟท์

 35. นายอุดมศักดิ์ ทิพระคร พูดว่า:

  นายอุดมศักดิ์ ทิพระคร เลขที่ 10 ชั้นม.5/1
  เรื่ิอง ฝนหลวง

 36. นาย สุทธิพงษ์ พุทธรักษา พูดว่า:

  นาย สุทธิพงษ์ พุทธรักษา ม.5/1 เลขที่่ 15
  เรื่อง การส่งจรวด

 37. koyfoon พูดว่า:

  นางสาวบุศรา ทั่งทอง เลขที่37 ชั้นม.5/1
  เรื่องอารยธรรมโบราณของไทย

 38. nonook256 พูดว่า:

  นางสาว วิจิตตรา ศรีสำราญ เลขที่ 38 ชั้น ม.5/1
  เรื่อง รถไฟฟ้า ทีพีเอส

 39. นายอนุวัฒน์ ศรีประไชย พูดว่า:

  นายอนุวัฒน์ ศรีประไชย เลขที่6 ชั้น5/1
  เรื่อง อารยธรรมอียิปต์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s