26 responses »

 1. vorravan พูดว่า:

  ให้นักเรียนส่งหัวข้อเรื่่องตามที่นักเรียนจับฉลากได้

 2. นายณัฐพล ศรีสวย ชั้น ม.5/3 เลขที่ 9
  เรื่อง ชีวิตในขั้วโลก

 3. นาย พิชัย เขียวต่าย ชั้น ม.5/3 เลขที่ 8
  เรื่อง เรือใบ

 4. นายธาราทิพย์ ปราบประจิตร์ ม.5/3 เลขที่6
  กระทรวงสำคัญ

 5. นางสาว ธันยพร มะเริงสิทธิ์ ชั้นม.5/3 เลขที่ 14
  เรื่อง วันเด็ก

 6. นางสาว กาญจนา ชุ่มใจ ม.5/3 เลขที่ 20
  เรื่อง นักข่าว

 7. นางสาว พรพรรณ์ มุนนี ม.5/3 เลขที่ 15
  เรื่อง พันธุ์ข้าวไทย

 8. นางสาว ประวีณา พิกุลสด ชั้น ม. 5/3 เลขที่ 23
  เรื่อง ไดโนเสาโลกล้านปี

 9. นาย พิเชษฐ์ เขียวต่าย ชั้น ม.5/3 เลขที่ 2
  เรื่อง การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

 10. นางสาว จิระประพาภรณ์ กันพิพิธ เลขที่.25 ม.5/3
  เรื่อง พระมหากษัตร์ไทย

 11. นายธรรมนูญ คงศิลา ชั้น ม.5/3 เลขที่11
  เรื่อง ใบตอง

 12. นางสาว ดมิสา ฉลาดทำ เลขที่21 ชั้น ม.5/3
  เรื่อง ยาสีฟัน

 13. นางสาว น้ำทิพย์ ชุบทอง ม.5/3 เลขที่ 22
  เรื่อง ขาเทียม

 14. นางสาว ปุ๊ก ศิริทรัพย์ ม5/3 เลขที่12
  เรื่อง อาณาจักรภูฏาน

 15. นายเริงณรงค์ บรรจงเก็บ ม.5/3 เลขที่10
  เรื่อง โสมสมุนไพรก้องโลก

 16. นายอภิสิทธิ์ ทองรอด ชั้นม.5/3 เลขที่7
  เรื่อง เขื่อนสำคัญในประเทศไทย

 17. นางสาว สุกัญญา คำเรืองบุญ เลขที่ 17 ชั้นม.5/3
  เรืองสามล้อแห่งสยาม

 18. นางสาว ปรีดาภรณ์ แก้วสาริกา ชั้น ม. 5/3 เลขที่่ 24
  เรื่อง วิวัฒนาการของแฟชั่น

 19. นายสราวุธ หลวงสิทธิ์ ชั้นม.5/3 เลขที่4
  เรื่อง มีดอรัญญิก

 20. นาย ชัยณรงค์ หารสารม.5/3เลขที่1
  เรื่องปฏิทิน

 21. นางสาวอาทิมา ยาบุญม.5/3เลขที่19
  เรื่อง หนังสือพิมพ์

 22. นางสาว แพรวนภา จันทร์งาม ม.5/3 เลขที่ 18
  การแข่งรถ

 23. นางสาว วิชุดา สอนศรี ม.5/3 เลขที่ 16
  เรื่อง ผีเสื้อ

 24. นายภาณุพงศ์ อุดมพืช ชั้นม.5/3 เลขที่3
  เรื่อง การจราจร

 25. นางสาวขวัญภิรมย์ นนทะวงษ์ชั้นม 5/3 เลขที่13
  เรื่อง วิทยุกระจายเสียง

 26. นายอมร หอมจันทร์ ม.5/3 เลขที่5
  เรื่องนิทานอาเซียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s