คำสั่ง  ให้นักเรียนรายงานตัว  ชื่อ นามสกุล  ชั้น  เลขที่

            และส่ง gmail  มาที่ครู ทุกคน  โดยกรอกข้อมูลที่ด้านล่าง

23 responses »

 1. นางสาว สุราพร หนองเต่า ม.5/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  นางสาว สุราพร หนองเต่า ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 22
  Email : tangmo9005@gmail.com
  Facebook : Suraporn Nongtao

 2. น.ส.สวิมล ทำชอบ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 20 พูดว่า:

  น.ส.สวิมล ทำชอบ ชั้น ม.5/1 เลขที่.20
  E-mail. jaabsawimol@gmail.com

 3. นางสาวนันทวัน ทองปรอน ชั้น ม.5/1 เลขที่ 9 พูดว่า:

  นางสาวนันทวัน ทองปรอน ชั้น ม.5/1 เลขที่ 9
  E-mail : KB140457@gmail.com

 4. น.ส.อภิญญา สร้อยนาค ชั้น ม.5/1 เลขที่ 23 พูดว่า:

  น.ส.อภิญญา สร้อยนาค ชั้น ม.5/1 เลขที่ 23
  e-mail : boongzab2642@gmail.com

 5. นางสาว รับขวัญ อินทศร พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล : นางสาว รับขวัญ อินทศร
  ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  เลขที่ : 18
  gmail : dtk2499@gmail.com
  Line : mindlovetan
  facebook : เอ็ม ไอ เอ็น ดี
  เบอร์โทรศัพท์ : 0967187280

 6. นางสาวชลลัดดา นาคแก้ว พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นางสาว ชลลัดดา นาคแก้ว
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่่ 15
  yuy6251@gmail.com
  line yu51555
  facebook วาย ยูไอ
  เบอร์โทร 093-3646315

 7. น.ส.รัตนาภรณ์ แสงมณี ชั้น ม.5/1 เลขที่ 13 พูดว่า:

  น.ส.รัตนาภรณ์ แสงมณี ชั้น ม.5/1 เลขที่ 13
  E-mail : Oxxyco2@gmail.com

 8. นางสาว สุมิตรา เทียมคำ ม.5/1 พูดว่า:

  นางสาว สุมิตรา เทียมคำ ม.5/1 เลขที่ 21
  ชื่อเล่น แนน
  facebook Sumitra Thaimkham
  Line sumitra.1.a
  โทรศัพท์ 061-1046642
  E-mail Sumitra.thaimkham.nan@gmail.com

 9. เอนก แก้วอินทร์ เลขที่5 ม.5/1 พูดว่า:

  ชื่อ นายเอนก แก้วอินทร์ ชือเล่น แซม
  ที่อยู่ บ้านเลขที่ 132 หมู่1 ตำบล หนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  นับถือศาสนาพุทธ
  กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนปิยะบุตร์ อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่ 5 เรียนสาย วิทย-คณิต
  รหัสไปรษณีย์ 15110
  ID :Line 07012541280825480000
  Facebook: ดีโด้
  อีเมล: zamaam0187@gmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ :0968373810

 10. นางสาวเมธิณี โคสจันทร์ เลขที่ 16 ชั้น ม.5/1 พูดว่า:

  นางสาวเมธิณี โคสจันทร์
  ชั้น มัธยมศึกษาปี 5/1
  เลขที่ 16
  Facebook Maethinee Khosajan
  เบอร์โทร 0983057551
  gmail com8994@gmail.com

 11. น.ส.มลฤดี ดวงสีแก้ว ชั้น ม.5/1 เลขที่ 10 พูดว่า:

  นางสาวมลฤดี ดวงสีแก้ว ม.5/1 เลขที่ 10
  E-mail: Thetike41@gmail.com

 12. ชื่อ นางสาว รัตนาภรณ์ สวนศรี ม.5/1 เลขที่17 พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว รัตนาภรณ์ สวนศรี
  ชื่อเล่น : อาย
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1
  เลขที่17
  Facebook : PopEye PopEye
  Line : eyepopeye_12
  Gmail : rattanaporneye2@gmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ : 0632257613

 13. นางสาว รัตติยากร แซเช้า เลขที่12 ม.5/1 พูดว่า:

  นางสาว รัตติยากร แซ่เช้า เลขที่12 ม.5/1
  Gmail Rattiyakron42@gmail.com
  Facebook Rattiyakron saechao

 14. นางสาว จุฑากาญจน์ จันทร์หงษ์ พูดว่า:

  นางสาว จุฑากาญจน์ จันทร์หงษ์ ม.5/1 เลขที่ 11
  E-mail : janhongda@gmail.com
  Line ID : janhong_jtk
  Facebook : Da’jutakarn janhong

 15. นาย ณัฐนันท์ กนกเงิน พูดว่า:

  ชื่อ: นาย ณัฐนันท์ (Natthanan)
  นามสกุล: กนกเงิน (Kanokngoen)
  ชื่อเล่น: เต้ย (Toey)
  ชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (Matthayom 5/1)
  เลขที่: 2 (Number 2)
  บ้านเลขที่ 171 หมู่ 9 ตำบล หินปัก อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  วัน/เดือน/ปีเกิด: 12 กุมภาพันธ์ 2542
  Facebook: T’Toey Natthanan
  Line: Toey_8977
  Telephonenumber: 0871172182
  Email: Toeygie8977@gmail.com

 16. นาย เกษม หนุนบุญ พูดว่า:

  ชื่อ นาย เกษม หนุนบุญ
  Name Kasem nunbun
  ชื่ิอเล่น เษม
  Nickname sem
  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่ 1
  Class mattayom 5/1 Number 1
  สถานศึกษา โรงเรียนปิยะบุตรื
  รหัสนักเรียน 8975
  วัน/เดือน/ปี เกิด 5 ตุลาคม 2541
  Birthday 5 October 1998
  ที่อยุ่ 66/1 หมู่ 4 ตำบล ดอนดึง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  address 66/1 M.4 Tombon Dondung Banmi Lopburi
  E-mail Sem8975@gmail.com
  Facebook เกษม หนุนบุญ
  Id sem_8975
  เบอร์โทรศัพท์ 0983966042
  Telephone ืีnumber 0983966042

 17. น.ส.วาสนา โพธิ์ทอง เลขที่14 ม.5/1 พูดว่า:

  ชื่อ น.ส.วาสนา โพธิ์ทอง
  ชื่อเล่น : แหม่ม
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  เลขที่ 14
  Facebook : สตรีดี้ ตัวเล็ก
  G-mail : mamlove222@gmail.com
  เบอร์โทรศัพษ์ : 0928507214

 18. นาย วงศกร กระตุดเงิน พูดว่า:

  ผมชื่อ นายวงศกร กระตุดเงิน อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่ 6
  อยู่บ้านเลขที่ 141 หมู่ 2 ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15110
  กำลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  หมายเลขโทรศัพท์ : 082-3554749
  ไอดีไลน์ : chef131041

  My name is Wongsakon Kratudngoen. I am in matthayom 5/1 number 6.
  I live in 141 Moo.2,Phuka,Banmi,Lopburi,Post Code 15110.
  I am studying in Piyabut School,Banmi,Lopburi.
  Phone : 082-3554749
  Line ID : chef131041

 19. นาย ณัฐพล มีมั่งคั่ง พูดว่า:

  กระผม นายณัฐพล มั่งคั่ง ชั่นมัธยมศึกปีที่ 5/1 เลขประจำตัวเลขที่ 3
  ชื่อเล่น โบ๊ท
  บ้านเลขที่ 45 หมู่3 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์15110
  วันเกิด 15 กันยายน พ.ศ. 2541
  ืMy Name is Nattapol Meemangkang Matthayom 5/1 Number 3
  My Ningname : Boat
  ID Line : nattapol03
  E-mail : boatza11999@gmail.com
  Telephone Number : 0928011273
  Facebook : Boat Oishi

 20. นางสาว ศุภมาศ ขันทอง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว ศุภมาศ ขันทอง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 19
  ชื่อเล่น อาย อายุ 16 ปี
  บ้านเลขที่ 135 หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  Facebook : Supamas kunthong
  E-mail: aii.zaa2541@gmail.com
  instagram:AI_WOW_BABOOM
  Line:ap55555

 21. นาย เด่นชัย กระเป๋าทอง พูดว่า:

  ชื่อ.นาย เด่นชัย กระเป๋าทอง ชั้น ม5/1 เลขที่4
  ชื่อเล่น เอฟ
  อายุ 17 ปี
  บ้านเลขที่ 121/2 หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
  facebook : GU F OISHI
  Line : denchaif
  email : denchai15110@gmail.com

 22. vorravan พูดว่า:

  กมลธิดา เกศินี ส่งงานกิจกรรมที่ 1 ไหม ???

 23. นางสาว เกศินี เจริญศรี พูดว่า:

  ชื่อ: นางสาว เกศินี เจริญศรี
  ชื่อเล่น : ฟรอยด์
  อายุ 17
  บ้านเลขที่ 95/16 หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.บ้าน จ.ลพบุรี
  facebook : Froid kesinee

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s