คำสั่ง  ให้นักเรียนดาว์นโหลดไฟล์ในงานกิจกรรมที่ 2  และเขียนบรรยายตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้

เมื่อเสร็จแล้วให้ส่งที่ Mail  ครู  ตามห้องที่กำหนดไว้ให้  

                                                      ม.5/1 :   vorravan05@gmail.com 

                                                      ม.5/2 :   vorravan015@gmail.com

                                                      ม.5/3 :   vorravan025@gmail.com

 คลิกที่นี่>> กิจกรรมใบงานที่ 2