คำสั่ง  ให้นักเรียนรายงานตัว  ชื่อ นามสกุล  ชั้น  เลขที่

            และส่ง gmail  มาที่ครู ทุกคน  โดยกรอกข้อมูลที่ด้านล่าง

32 responses »

 1. นางสาวอาทิตยา มีชื่อ พูดว่า:

  นางสาวอาทิตยา มีชื่อ ชั้นม.5/1 เลขที่ 22 gmail : amkb130616@gmail.com

 2. นางสาวเบญจวรรณ เหลืองอร่าม พูดว่า:

  นางสาวเบญจวรรณ เหลืองอร่าม ชั้นม.5/1 เลขที่ 25
  gmail: iambarbieben@gmail.com

 3. นางสาวชนิกานต์ อินทอง พูดว่า:

  นางสาว ชนิกานต์ อินทอง ชั้ม ม.5/1 เลที่ 15
  gmail : chanikan123456@gmail.com

 4. นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ฟุ้ง พูดว่า:

  ชื่อ: นางสาวอมรรัตน์ นามสกุล: จันทร์ฟุ้ง ชั้น: ม. 5/1 เลขที่: 21 gmail: chompuamornrat@gmail.com

 5. นางสาวผุชุชา ศรีจันทร์ดี พูดว่า:

  นางสาว ผุชุชา ศรีจันทร์ดี ชั้น5/1 เลขที่13
  Phuchucha@gmail.com

 6. นายทรงกรดดี ด้วย พูดว่า:

  นายทรงกรด ดีด้วย ชั้น ม.5/1 เลขที่ 6
  gmail : songkod200@gmail.com

 7. ธันยาภรณ์ พานรินทร์ พูดว่า:

  นางสาวธันยาภรณ์ พานรินทร์ ชั้นม.5/1 เลขที่ 16 gmail : Filmme.pffp2542@gmail.com

 8. นางสาว หนึ่งฤทัย วงวรรศ์ พูดว่า:

  นางสาว หนึ่งฤทัย วงวรรศ์ ชั้นม.5/1 เลขที่11
  Nungruthai3256@gmail.com

 9. จันทิมา เสริมผล พูดว่า:

  นางสาว จันทิมา เสริมผล ชั้น ม.5/1 เลขที่ 15
  banzloveconan@gmail.com

 10. นางสาวน้ำผึ้ง นาโสม พูดว่า:

  gmail nam.nasom9182@gmail.com

 11. นาย วัชระ จริงพูด พูดว่า:

  ชื่อ: นาย วัชระ (wachara)
  นามสกุล: จริงพูด (jingphud)
  ชื่อเล่น: เซฟ (safe)
  ชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (Matthayom 5/1)
  เลขที่: 3 (Number 3)
  บ้านเลขที่ 36 หมู่ 3 ตำบล บ้านทราย อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  วัน/เดือน/ปีเกิด: 20 กันยายน 2542
  Facebook: SaFe wachara
  Line: wacharagx
  Telephonenumber: 0922977684
  Email: wacharagx@gmail.com

 12. กฤษดา พิมพาภรณ์ พูดว่า:

  ชื่อ: นาย กฤษดา (Kitsada)
  นามสกุล: พิมพาภรณ์ (Pimpaporn)
  ชื่อเล่น: เบล (Bell)
  ชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (Matthayom 5/1)
  เลขที่: 4 (Number 4)
  บ้านเลขที่ 51/1 หมู่ 7 ตำบล โพนทอง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  วัน/เดือน/ปีเกิด: 10 สิงหาคม 2542
  Facebook: Kitsada Pimpaporn
  Telephonenumber: 099-4196216
  Email : kitsada100842@gmaul.com

 13. นางสาว มุทิตา พิมพาพร พูดว่า:

  นางสาว มุทิตา พิมพาพร ชั้นม5/1 เลขที่16
  gmail: mutitha07@gmail.com

 14. นางสาวดวงดาว ทุมมา พูดว่า:

  นางสาวดวงดาว ทุมมา ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่5/1 เลขที่24
  ้้่่้่้gmail : duangdaotumma@gmail.com

 15. นางสาวจันทิมา รอดทุกข์ พูดว่า:

  น.ส.จันทิมา รอดทุกข์ ม.5/1 เลขที่ 23 Gmail: juntima.rodtook321@gmail.com

 16. ทัสนัย กุมารทิพย์ พูดว่า:

  ชื่อ: นาย ทัสนัย (Thassanai)
  นามสกุล: กุมารทิพย์ (Kumantrip)
  ชื่อเล่น: แชมป์ (Champ)
  ชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (Matthayom 5/1)
  เลขที่: 7 (Number 7)
  บ้านเลขที่ 124 หมู่ 4 ตำบล หนองทรายขาว อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  วัน/เดือน/ปีเกิด: 15 พฤษภาคม 2543
  Facebook: Champ Sette
  Line: Thassanai124
  Telephonenumber: 0926090057
  Email : thassanai150542@gmail.com

 17. นางสาววิภารัตน์ คำปัด พูดว่า:

  นางสาววิภารัตน์ คำปัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่ 26
  gmail : khampad2310@gmail.com

 18. นางสาววัชราภรณ์ ลือแสน พูดว่า:

  นางสาว วัชราภรณ์ ลือแสน ชั้นม.5/1 เลขที่ 27 gmail : luesaen22150@gmail.com

 19. นางสาววันวิสา นิลกลม พูดว่า:

  ชื่อ นางสาววันวิสา นิลกลม ม.5/1 เลขที่ 10
  gmail : wanwisa7411@gmail.com

 20. ณัฐณรินทร์ วิเศษสิงห์ พูดว่า:

  ชื่อ: นาย ณัฐณรินทร์ (Natnarin)
  นามสกุล: วิเศษสิงห์ (Wisetsing)
  ชื่อเล่น: หนึง (Nueng)
  ชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (Matthayom 5/1)
  เลขที่: 5 (Number 5)
  บ้านเลขที่ 10 หมู่ 3 ตำบล บ้านทราย อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  วัน/เดือน/ปีเกิด: 30 มีนาคม 2542
  Facebook: Nueng Sette
  Telephonenumber: 0985686064
  Email : bung704999@gmail.com

 21. นางสาวบุญยาพร สุวรรณวงษ์ พูดว่า:

  นางสาวบุญยาพร สุวรรณวงษ์ ม.5/1 เลขที่ 18
  suwannawong9183@gmail.com

 22. นาย ธนพล หมอนใหม พูดว่า:

  ชื่อ: นาย ธนพล
  นามสกุล: หมอนใหม
  ชื่อเล่น:โจ
  ชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (Matthayom 5/1)
  เลขที่:2
  บ้านเลขที่50/1 หมู่6 ตำบล สายห้วยแก้ว อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  วัน/เดือน/ปีเกิด:3 เมษายน 2543
  Facebook:เจ้าชาย ท้ายซอย
  Telephonenumber: 0927348186
  Email : gtr.gtr112233@gmail.com

 23. นาย อดิศักดิ์ บุญล้อม พูดว่า:

  ชื่อ: นาย อดิศักดิ์ (Adisak)
  นามสกุล: บุญล้อม (Booniorm)
  ชื่อเล่น: ภูมิ (pou)
  ชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (Matthayom 5/1)
  เลขที่: 1 (Number 1)
  บ้านเลขที่ 50/2 หมู่ 6 ตำบล สายห้วยแก้ว อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
  วัน/เดือน/ปีเกิด: 7 กรกฤาคม 2542
  Facebook: อดิศักดิ์ บุญล้อม
  Telephonenumber: 0927677811

 24. พฤฒพงศ์ ศิริลักษณ์ พูดว่า:

  นายพฤฒพงศ์ ศิริลักษณ์ ชั้น5/1 เลขที่8
  Email : odsirilak15110@gmail.com

 25. นางสาวจันทิมา รอดทุกข์ พูดว่า:

  นางสาวจันทิมา รอดทุกข์ ม.5/1 เลขที่ 23.
  Email : juntima.rodtook321@gmail.com

 26. นางสาวน้ำผึ้ง นาโสม พูดว่า:

  ชื่อ นางสาวน้ำผึ้ง นาโสม ม.5/1 เลขที่17
  E-mail : Nam. Nasom9182@gmail. Com

 27. นางสาวน้ำผึ้ง นาโสม พูดว่า:

  ชื่อ นางสาวน้ำผึ้ง นาโสม ม.5/1 เลขที่17
  E-mail: Nam.nasom9182@gmail. com

 28. นางสาวน้ำผึ้ง นาโสม พูดว่า:

  ชื่อ นางสาวน้ำผึ้ง นาโสม ม.5/1 เลขที่17
  E-mail : Nam.nasom@gmail.com

 29. worm309 พูดว่า:

  ชื่อ.นายยุทธพิชัย สว่างเนตร ม.5/1 เลขที่9
  E-mail yuttaphichai15@gmail.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s