คำสั่ง  ให้นักเรียนรายงานตัว  ชื่อ นามสกุล  ชั้น  เลขที่

            และส่ง gmail  มาที่ครู ทุกคน  โดยกรอกข้อมูลที่ด้านล่าง

13 responses »

 1. นางสาว พัชราภรณ์ ศรีคต พูดว่า:

  นางสาว พัชราภรณ์ ศรีคต ชั้น ม.5/2 เลขที่ 8
  khwan.fear@gmail.com

 2. นางสาว สายฝน วงษ์ชมภู พูดว่า:

  นางสาว สายฝน วงษ์ชมภู ชั้น ม.5/2 เลขที่ 10
  saifon29130@gmail.com

 3. นางสาวกาญจนา พรมโชติ พูดว่า:

  นางสาวกาญจนา พรมโชติ ชั้นม.5/2 เลขที่6
  kanchanaphrmchot@gmail.com

 4. นายนฤเบศร์ รูปเรขา พูดว่า:

  นายนฤเบศร์ รูปเรขา ชั้น ม.5/2 เลขที่1
  E-Mali narubes017@gmail.com

 5. นางสาว สุวรรณา คำเรืองบุญ พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว สุวรรณา คำเรืองบุญ ชั้น ม. 5/2. เลขที่ 11.
  gmail bumbry533@gmail.com

 6. นางสาว วิภาวรรณ ปัญญาศิริ พูดว่า:

  นางสาว วิภาวรรณ ปัญญาศิริ ชั้น ม.5/2 เลขที่ 9
  E-mail fearover@gmail.com

 7. นางสาวกุลจิรา แซ่เช้า พูดว่า:

  นางสาว กุลจิรา แซ่เช้า ชั้น ม.5/2 เลขที่ 7
  aum.fear2543@gmail.com

 8. นาย กฤติพงษ์ สุทธิประภา พูดว่า:

  นาย กฤติพงษ์ สุทธิประภา ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เลขที่ 3
  gmail kittiphong092@gmail.com

 9. นางสาว สโรชา โสภา พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว สโรชา โสภา ชั้น ม.5/2 เลขที่ 4
  gmail sarochasopha999.pam@gmail.com

 10. นาย สิทธิพล พรมพรึกษ์ พูดว่า:

  ชื่อ นายสิทธิพล พรมพรึกษ์ ชั้น ม.5/2 เลขที่ 2
  gmail : s9120@piyabut.ac.th

 11. นางสาว อุมาพร ชูจันทร์ พูดว่า:

  นางสาว อุมาพร ชูจันทร์ ชั้น ม.5/2 เลขที่ 12
  gmail faiif943@gmail.com

 12. นางสาวกรรณิการ์ แว่นทอง พูดว่า:

  นางสาวกรรณิการ์ แว่นทอง ชั้นม.5/2 เลขที่ 5

 13. นางสาวกรรณิการ์ แว่นทอง พูดว่า:

  นางสาวกรรณิการ์ แว่นทอง ชั้น.5/2 เลขที่ 5
  tay0622562864@gmail.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s