คำสั่ง  ให้นักเรียนรายงานตัว  ชื่อ นามสกุล  ชั้น  เลขที่

            และส่ง gmail  มาที่ครู ทุกคน  โดยกรอกข้อมูลที่ด้านล่าง

19 responses »

 1. นางสาว นาฏยา ภูมิโขนก พูดว่า:

  นางสาว นาฏยา ภูมิโขนก ชั้น ม5/3 เลขที่20 gmail Nattayapumikanok@gmail.com

 2. นางสาว ศรัณย์พร มีโถ พูดว่า:

  นางสาว ศรัณย์พร มีโถ ชั้น ม5/3. เลขที่ 15 gmail. Sp1169802006521@gmail.com

 3. นาย ณัฐวุฒิ มีสวัสดิ์ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 1 gmail.wesdxc49@gmail.com

 4. นางสาว วาสนา งามผล พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว วาสนา งามผล
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 14
  Gmail pompampp2559@gmail.com

 5. นายสหัสวรรษ วงศิลา พูดว่า:

  ชื่อ นายสหัสวรรษ วงศิลา
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 4
  Gmail frokiloveza@gmail.com

 6. นายเอกศิษฐ์ ปล้องปนะเสริฐ์ พูดว่า:

  ชื่อ นายเอกศิษฐ์ ปล้องประเสริฐ์
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 10
  Gmail. Ekkasit080@gmail.com

 7. นาย ปฏิพล บุญประดิษฐ พูดว่า:

  ชื่อ นายปฏิพล บุญประดิษฐ
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 8
  Gmail bospatipon.2543@gmail.com

 8. นาย ฉัตรพล ศรีแก้วนิตย์ พูดว่า:

  ชื่อ นาย ฉัจรพล ศรีแก้วนิตย์
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 5
  Gmail Armchat19@gmail.com

 9. นางสาว ณัฐกานต์ คุตะวัน พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว ณัฐกานต์ คุตะวัน
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 18
  Gmail aomjun1998@gmail.com

 10. นางสาว สิรินทรา มูลเอก พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว สิรินทรา มูลเอก
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 19
  Gmail fghjkn2344@gmail.com

 11. นาย นพพล พิมพ์ทอง พูดว่า:

  ชื่อ นาย นพพล พิมพ์ทอง
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 6
  Gmail bonbonbb2559@gmail.com

 12. นางสาว ปนัดดา ประสมพงษ์ พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว ปนัดดา ประสมพงษ์
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 16
  Gmail panudda1516@gmail.com

 13. นางสาว สวรินทร์ กองบุญมา พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว สวรินทร์ กองบุญมา
  ชั้น ม.5/3 เลขที่ 17
  Gmail sawarin1205@gmail.com

 14. นายมนู แหยมเจริญ พูดว่า:

  นาย มนู แหยมเนริญ ชั้น ม 5/3 เลขที่7
  E-mail manu15110@gmail.com

 15. พงษ์พันธ์ พุ่มบ้านเซ่า พูดว่า:

  นาย พงษ์พันธ์ พุ่มบ้านเซ่า ชั้น 5/3 เลขที่ 2
  E-mail 0985516050c@gmail.com

 16. นาย ภัทรพงศ์ ศรีวิชัย พูดว่า:

  นาย ภัทรพงศ์ ศรีวิชัย ชั้น ม.5/3 เลขที่ 3
  E-mail iiiooolove2543@gmail.com

 17. นางสาว พิไลวรรณ ตาลเหล็ก พูดว่า:

  นางสาว พิไลวรรณ ตาลเหล็ก ชั้น ม.5/3 เลขที่13
  Gmail pangtang20@gmail.com

 18. aomean พูดว่า:

  นางสาว ณํฐกานต์ คุตะวัน ชั้น ม.5/3 เลขที่ 17
  นางสาว สิรินทรา มูลเอก ชั้นม.5/3 เลขที่ 18
  สอบปลายภาค https://aomean.wordpress.com/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s