คำสั่ง  ให้นักเรียนรายงานตัว  ชื่อ นามสกุล  ชั้น  เลขที่

            และส่ง gmail  มาที่ครู ทุกคน  โดยกรอกข้อมูลที่ด้านล่าง

41 responses »

 1. ภาณุวิชญ์ ชื่นชอบ พูดว่า:

  ชื่อ : ภาณุวิชญ์
  นามสกุล : ชื่นชอบ
  เลขที่ : 1
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  G-mail : thegameismyworld@gmail.com

 2. นางสาว สุชาดา ช่างตีทอง ชั้นม.5/1 เลขที่23
  gmail: noon3991@gmail.com

 3. เขมวัฒน์ ทิพย์จ้อย พูดว่า:

  ชื่อ : เขมวัฒน์
  นามสกุล : ทิพย์จ้อย
  เลขที่ : 9
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  G-mail : kamamwat@gmail.com

 4. น.ส.สุภาวิณี พบอาชา ชั้น ม.5/1 เลขที่ 36
  gmail: suphawinee090@gmail.com

 5. นางสาว สุชาดา ช่างตีทอง ชั้นม.5/1 เลขที่23
  ืg-mail: noon3991@gmail.com

 6. นางสาวจุฑามาศ เทพแดง พูดว่า:

  ชื่อ : น.ส จุฑามาศ เทพแดง
  เลขที่ : 15
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  G-mail : anuwat.juthamas@gmail.com

 7. นาย เชาวฤทธิ์ คำมีรักษ์ พูดว่า:

  นาย เชาวฤทธิ์ คำมีรักษ์ ม5/1 เลขที่ 3
  Gmail chaowarit777@gmail.com

 8. น.ส.กรณิกา แก้วเอี่ยม
  ม.5/1 เลขที่24
  E-mail : kornnika10@gmail.com

 9. นางสาวพีรยา โพธิสุข ม.5/1 เลขที่ 21
  Gmail: Pheeraya2890@gmail.com

 10. นางสาวเจนจิรา ปั้นเทียน ม.5/1 เลขที่ 14
  Gmail: jennyjenjira447@gmail.com

 11. นางสาวขนิษฐา อนนศรี ม.5/1 เลขที่ 25
  Gmail: kanistha345@gmail.com

 12. นางสาวรสสุคนธ์ บุบผาชาติ ม.5/1 เลขที่ 40
  Gmail: namirodsukon@gmail.com

 13. นางวาสชลธิชา เรืองฤทธิ์ ม.5/1 เลขที่ 19
  G-mail: chonticha1156@gmail.com

 14. ชื่อ : นางสาวชลธิชา
  นามสกุล : เรืองฤทธิ์
  เลขที่ : 19
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  G-mail : chonticha1156@gmail.com

 15. นางสาวทิฆัมพร ทองลบ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 28
  gmail: oumokoo@gmail.com

 16. นางสาว สุธาทิพย์ แก้วเข้ม เลขที่35 ม.5/1
  E-mail omeletsuthathip@gmail.com

 17. นางสาว ภูวเรศน์ น้อมถวาย พูดว่า:

  นางสาว ภูวเรศน์ น้อมถวาย ม.5/1 เลขที่ 32
  gmail : mayy8823@gmail.com

 18. นางสาวณัฐณิชา บุญมี ชั้น ม.5/1 เลขที่ 12
  gmail : boonmee.pim@gmail.com

 19. นางสาววรรณรดา ทองแผ่น ชั้นม.5/1 เลขที่ 30
  g-mail : pang236@gmail.com

 20. นางสาว สุถิตา ช่อเข็ม ชั้น ม.5/1 เลขที่16
  G-mail : gift90566@gmail.com

 21. นางสาว บุปผา แท่นทอง ชั้น ม.5/1 เลขที่31
  G-mail: bubpa8819@gmail.com

 22. นางสาว อมรรัตน์ แจ้งประจักษ์
  ชั้นม.5/1
  เลขที่38
  G-mail: pds8831@gmail.com

 23. นางสาวณัฐฑริกา อินทฉาย
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 39
  Gmail : nattarika955@gmail.com

 24. นางสาวศิริพร พรมเสนา พูดว่า:

  นางสาวศิริพร พรมเสนา ม.5/1 เลขที่ 34
  G-mail : yuiyui419@gmail.com

 25. นางสาวลลิตา ชีสังวรณ์ ม.5/1 เลขที่ 22
  G-mail : Pranglalita22@gmail.com

 26. นางสาว ปทิตตา ม้วนไทยสง ชั้นม.5/1 เลขที่ 26
  G-mail : filmmy9911@gmail.com

 27. นางสาวอุษา แก้วเมือง
  เลขที่17
  ช้นม.5/1
  G-mail : mo60353@gmail.com

 28. ชื่อ นางสาวจุฑามาศ เทพแดง
  เลขที่15
  ช้น ม.5/1
  G-mail : anuwat.juthamas@gmaul.com

 29. ชื่อ นายวิษณุ ศรีจันทร์ดี ชั้น ม.5/1 เลขที่6
  G-mail : wissanukeng8781@gmail.com

 30. วทัญญู ทองแก้ว พูดว่า:

  ชื่อ นาย วทัญญู ทองแก้ว
  ชั้น 5/1
  เลขที่ 5
  watanyoo694@gmail.com

 31. นางสาวบุราณี งามผล
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 20
  Gmail : nokngamphol@gmail.com

 32. นางสาว อรวรรยา ย่านส้ม ชั้น ม.5/1 เลขที่ 13
  g-mail eyenoionwanya@gmail.com

 33. นางสาวเสาวลักษณ์ กลับฝั่ง เลขที่ 37 ชั้นม.5/1
  Email saowalak8830@gmail.com

 34. เชาวฤทธิ์ คำมีรักษ์ พูดว่า:

  ชือ นายเชาวฤทธิ์ คำมีรักษ์ ม5/1 เลขที 3
  Gmail chaowarit777@gmail.com

 35. ชื่อ : นายเขมวัฒน์
  นามสกุล :ทิพย์จ้อย
  เลขที่ 9
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  G-mail :kamamwat@gmail.com

 36. ชื่อ นางสาว ธัญญรัตน์ มีแฟง
  เลขที่ 29 ม.5/1
  E-mail pearwmeefang@gmail.com

 37. นางสาว วิลาศืณี แก้วดี
  ชั้นม.5/1 เลขที่33
  E-mail wilasinee2336@gmail.com

 38. นาย พัชรพล ปัญญาดี
  ชั้น 5/1 เลขที่ 10
  E-mail : Patcharaponpanyadee@gmail.com

 39. ชื่อ นางสาว ณัฐธิดา เผือกพงษ์
  เลขที่ 27 ม.5/1
  G-mail nathida0881@gmail.com

 40. ชื่อ: นางสาว จุฑามาศ อินสกุล เลขที่ 18 ม.5/1
  G-mail : fern9759@gmail.com

 41. ชื่อ นาย ปรีดี สีขาว ชั่น ม.5/1 เลขที่ 4
  G-mail : kluay0404@gmail.com

ส่งความเห็นที่ นางสาว ณัฐฑริกา อินทฉาย ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s