คำสั่ง  ให้นักเรียนรายงานตัว  ชื่อ นามสกุล  ชั้น  เลขที่

            และส่ง gmail  มาที่ครู ทุกคน  โดยกรอกข้อมูลที่ด้านล่าง

21 responses »

 1. นายชนะ สุขเรือน พูดว่า:

  นาย ชนะ สุขเรือน ชั้น 5/2 เลขที่ 5
  E-mail naga00225@gmail.com

 2. สุวรรณี จันดี พูดว่า:

  ชื่่อ น.ส.สุวรรณี จันดี
  ชั้น ม.5/2
  เลขที่ 9
  E-mail venlovennt@hotmail.com

 3. อภิวิชญ์ เตชะคงคา พูดว่า:

  นาย อภิวิชญ์ เตชะคงคา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เลขที่ 4
  Email folkpiyabut@gmail.com

 4. สิริวรรณ กันภัย พูดว่า:

  นางสาว สิริวรรณ กันภัยชั้น ม.5/2 เลขที่ 13
  E-mail hlongfern@gmail.com

 5. น.ส.วาศินี แหนบนาค พูดว่า:

  น.ส.วาศินี แหนบนาค ม.5/2 เลขที่ 12
  E-mail bum4408@gmail.com

 6. นายชนาธิป คำมีรักษ์ พูดว่า:

  นายชนาธิป คำมีรักษ์ ชั้น ม.5/2 เลขที่ 1
  chanathip5250@gmail.com

 7. อภิศักดิ์ กฤชแก้ว พูดว่า:

  นาย อภิศักดิ์ กฤชแก้ว
  ชั้น ม.5/2 เลขที่ 3
  E-mail art8725@gmail.com

 8. สุรัสสา เทพาพรสุวรรณ์ พูดว่า:

  นางสาว สุรัสสา เทพาพรสุวรรณ์
  ชั้น ม.5/2 เลขที่ 16
  E-mail Srs.Tpp22@gmail.com

 9. มยุเรศ สิงห์โคก พูดว่า:

  ชื่อ น.ส. มยุเรศ สิงห์โคก
  ชั้น ม.5/2
  เลขที่ 10
  E-mail mayures79@gmail.com

 10. ปัญญาวุฒิ มีโถ พูดว่า:

  นายปัญญาวุฒิ มีโถ ชั้น ม.5/2 เลขที่ 6
  E-mail tongtpm07@gmail.com

 11. นางสาว เมธิณี นาบำรุง พูดว่า:

  นางสาว เมธิณี นบำรุง ชั้น ม.5/2 เลขที่ 15
  metinee3101@gmail.com

 12. น.ส.วัชราภรณ์ ท้าวดวงดี พูดว่า:

  น.ส.วัชราภรณ์ ท้าวดวงดี ม5/2 เลขที่11
  E-mail chat7781@gmai.com

 13. อภิชาติ เชื้อหาญ พูดว่า:

  อภิชาติ เชื้อหาญ ชั้น 5/2 เลขที่ 2
  E-mail Apichat099009@gmail.com

 14. ลัดดาวรรณ รอดทุกข์ พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว ลัดดาวรรณ รอดทุกข์ ชั้น ม.5/2 เลขที่17
  E-mail luddawan2540@gmail.com

 15. อรรถพล จรรยา พูดว่า:

  นาย อรรถพล จรรยา ม.5/2 เลขที่7
  E-mail bond211241@gmail.com

 16. น.ส.มยุรี แสนคำกง พูดว่า:

  น.ส.มยุรี แสนคำกง ม5/2 เลขที8
  E-mail mayurisankamgong

 17. น.ส.มยุรี แสนคำกง พูดว่า:

  น.ส.มยุรี แสนคำกง ม5/2 เลขที่8
  E-mail mayurisankamgong@gmail.com

 18. นางสาว สุกัญญา ไพโรจน์ พูดว่า:

  นางสาว สุกัญญา ไพโรจน์ ม5/2 เลขที่14
  E-mail krataelovetor@gmail.com

 19. สุวรรณี จันดี พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว สุวรรณี จันดี
  ชั้นม.5/2
  เลขที่9
  E-mail suwannee5316@gmail.com

 20. ชื่อ นายอภิชาติ เชื้อหาญ เลขที่2
  Email : Apichat099aim@gmail.com
  ส่ง (Gmail ใหม่) ครับ

 21. ชื่อ นางสาวสุกัญญา ไพโรจน์ เลขที่ 14
  Email: krataepairoj@gmail.com
  ส่ง Gmail ใหม่ ค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s