คำสั่ง  ให้นักเรียนรายงานตัว  ชื่อ นามสกุล  ชั้น  เลขที่

            และส่ง gmail  มาที่ครู ทุกคน  โดยกรอกข้อมูลที่ด้านล่าง

32 responses »

 1. นาย จตุรพัฒน์ อึ่งกูล พูดว่า:

  นาย จตุรพัฒน์ อึ่งกูล ชั้น ม.5/3 เลขที่3
  nudar191@gmail.com

 2. น.ส.เกศวารินทร์ ฉลาดทำ พูดว่า:

  น.ส. เกศวารินทร์ ฉลาดทำ นักเรียนนชั้นม.5/3 เลขที่24
  E-mail kate88731@gmail.com

 3. มธุรินทร์ หอมหวาน พูดว่า:

  น.ส.มธุรินทร์ หอมหวาน ชั้นม5/3 เลขที่33
  E-mail.mindmint888@hotmail.com

 4. ขวัญใจ รอดทรัพย์ พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว ขวัญใจ รอดทรัพย์ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 28
  E-mail fon-ban@hotmail.com

 5. นาย ปรมิทร์ เปี่ยมมนัส พูดว่า:

  นาย ปรมินทร์ เปี่ยมมนัส เลขที่ 11
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
  รายงานตัวครับ
  E-mail : Poramin21@gmail.com

 6. น.ส ธารารัตน์ อิ่มบ้านเบิก พูดว่า:

  น.ส ธารารัตน์ อิ่มบ้านเบิก เลขที่ ๒๑ ชั้น ม ๕/๓
  อีเมล์ Thararat8732@gmail.com

 7. นางสาว จารุวรรณ ไปล่เพชร พูดว่า:

  นางสาว จารุวรรณ ไปล่เพชร ม.5/3 เลขที่25
  E-mail.biw_bb272@gmail.com

 8. นางสาว พรรณี สุวรรณขำ พูดว่า:

  นางสาว พรรณีสุวรรณขำ ม.5/3 เลขที่17
  E-mall petjum@gmail.com

 9. น.ส เจนราจิรา สุวรรณขำ พูดว่า:

  น.ส เจนจิรา สุวรรณขำ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 19
  E-gmail : jenjira8700@gmail.com

 10. เจษฎา ปัญญารอด พูดว่า:

  นาย เจษฎา ปัญญารอด นักเรียนชั้น ม.5/3 เลขที่ 6
  E-mail : Jessada5533@gmail.com

 11. น.ส.สุชาดา ชื่นแช่ม พูดว่า:

  น.ส.สุชาดา ชื่นแช่ม ชั้นม.5/3 เลขที่23
  E-mail chuanchuamsuchada@gmail.com

 12. ดวงพร ทะลิ พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว ดวงพร ทะลิ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 27
  E-mail minduangporn555@gmail.com

 13. นาย พิทยา ศรีประไชย พูดว่า:

  นาย พิทยา ศรีประไชย
  E-gmail : phittaya252@gmail.com

 14. น.ส สุจิตรา สาริกา พูดว่า:

  น.ส สุจิตรา สาริกา ชั้น ม.5/3 เลขที่36
  E-mail beeriie@hotmail.com

 15. นาย นติพงษ์ จันทร์เกษม พูดว่า:

  ชื่อ นาย นติพงษ์ จันทร์เกษม ชั้น ม.5/3 เลขที่15
  Email : flukelove2000@gmail.com

 16. น.ส.สุกานดา บุญมา พูดว่า:

  น.ส.สุกานดา บุญมา เลขที่ 20 ชั้น ม.5/3
  G-mail sukanda8711@gmail.com

 17. เจษฎา ทองเลื่อม พูดว่า:

  นาย เจษฎา ทองเลื่อม ชั้นม.5/3 เลขที่ 4
  E-mail manloveest555@gmail.com

 18. นาย สมเดช สมัครการ พูดว่า:

  นาย สมเดช สมัครการ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 5
  E-Gmail volvofifa1412@gmail.com

 19. นาย สุนทร ม้วนไทยสงค์ พูดว่า:

  นาย สุนทร ม้วนไทยสงค์ ชั้น ม.5/3 เลขที่12
  E-mail: soonthorn2609@gmail.com

 20. นาย อุดมรัก ก้อนมะณี พูดว่า:

  นาย อุดมรัก ก้อนมะณี ชั้น ม. 5/3 เลขที่9
  E-gmail : wyza9999@gmail.com

 21. น.ส. ณัฐกุล เชาว์อุบล พูดว่า:

  น.ส. ณัฐกุล เชาว์อุบล เลขที่ 31 ชั้น ม. 5/3
  G-mail Nattakun05@gmail.com

 22. อนาวิล บัวเขียว พูดว่า:

  นาย อนาวิล บัวเขียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เลขที่16
  E-mail 140741anawin@gmail.com

 23. นาย ณัฐกมล ศรีสุวรรณ์ พูดว่า:

  นายณัฐกมล ศรีสุวรรณ์ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 13
  E-mail pbs8835@gmail.com

 24. น.ส.เมรี ขลิบทอง พูดว่า:

  น.ส.เมรี ขลิบทอง ชั้นม.5/3 เลขที่34
  G-mail. Maree29@gmail.com

 25. นาย ปิยะพงษ์ รักอ่อน พูดว่า:

  นาย ปิยะพงษ์ รักอ่อน ชั้น ม.5/3 เลขที่8
  E-mail: liwpiyabut15110@gmail.com

 26. นาย ณัฐกานต์ นาสีแสน พูดว่า:

  นาย ณัฐกานต์ นาสีแสน ชั้นม.5/3เลขที่14
  Email petjum5554007@gmail.com

 27. นางสาว จิตรา พานทอง พูดว่า:

  นางสาว จิตรา พานทอง ม.5/3 เลขที่29
  gumai_zaa@gmail.com

 28. น.ส.นุชจรีย์ ปัดสวน พูดว่า:

  น.ส.นุชจรีย์ ปัดสวน ชั้นม.5/3 เลขที่18
  E-mail nujaree013@gmail.com

 29. นาย ธนากร เสือเทศ พูดว่า:

  นาย ธนากร เสือเทศ เลขที่10 ม.5/3
  Tanakorn25072540@gmail.com

 30. นาย กิตติพงษ์ ขอแก้ว ชั้น ม.5/3 เลขที่ 1 พูดว่า:

  นาย กิตติพงษ์ ขอแก้ว ชั้น ม.5/3 เลขที่ 1
  E-mail gitipong85@gmail.com

 31. นาย นาวิน จูแจ่ม พูดว่า:

  นาย นาวิน จูแจ่ม ชั้น ม.5/3 เลขที่ 7

 32. นาย นาวิน จูแจ่ม พูดว่า:

  นาย นาวิน จูแจ่ม ชั้น ม.5/3 เลขที่ 7
  E-mail Dreamnawin007@gmail.com

ส่งความเห็นที่ นาย ปิยะพงษ์ รักอ่อน ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s