6การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress

1.การตั้งค่าเว็บไซต์ WordPress

2.การเปลี่ยน Themes

3.การเลือกใช้ widgets

4.การเขียนบทความหรือเรื่องใหม่

5.การใส่ภาพลงในเนื้อหา

6.การสร้าง  Link