คำสั่ง  ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการตั้งค่า Blog   และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดให้