คำสั่ง   ให้นักเรียนอ่านเรื่อง >>การจัดการ Link

ดูวีดีโอ วิธีการสร้าง Link