คำสั่ง   ให้นักเรียนศึกษาวิธีการเปลี่ยน Themes จาก VDO   ที่กำหนดให้