การใส่รูปภาพลงในเนื้อหาบน wordpress

การใส่รูปภาพแบบที่ 1

การใส่รูปแบบที่ 2

การใส่รูปแบบที่ 3

การใส่รูปแบบที่ 4