เกณฑ์การประเมิน Blog  ครั้งที่ 2
…………………………

  1. ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา                          10    คะแนน
  2. ความสมบูรณ์เชิงโครงสร้างของเว็บเพจ               10    คะแนน
  3. แทรกภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพที่เหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหา  10    คะแนน
  4. มีระบบ Web Gallery                                          20    คะแนน
  5. ความคิดสร้างสรรค์/เทคนิคพิเศษ                         20    คะแนน
  6. ความสวยงามและมีการปรับเปลี่ยนทัน ต่อเหตุการณ์ 10    คะแนน
  7. สามารถเชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาที่ทำได้ 5 ลิงค์   10    คะแนน
  8. สามารถแทรกเนื้อหาเพิ่มเติมจากเรื่องที่ทำได้           10     คะแนน       

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s