คำสั่ง   ให้นักเรียนรายงานตัวเข้าเรียนภาคเรียนที่ 2/2561  โดย

            พิมพ์ชื่อ-นามสกุล………  ชั้น……   เลขทีี่…….    (ลงในช่องความคิดเห็น)

โฆษณา

21 responses »

 1. เจ้าชายปลาทู กับกระจู๋ของเขา พูดว่า:

  นายพงศธร ชมดง ม.5/3 เลขที่5

 2. Krissada Chunchaem พูดว่า:

  พิมพ์ชื่อ-นามสกุล นายกฤษฎา ชื่นเเช่ม ชั้น ม.5/3 เลขที่ 4

 3. นางสาว ขุติสรา หงษ์ยิ้ม พูดว่า:

  นางสาว ชุติสรา หงษ์ยิ้ม ชั้น ม.5/3 เลขที่ 7

 4. นายพงศธร ชมดง พูดว่า:

  นายพงศธร ชมดง ม.5/3 เลขที่5

 5. เอกศิษฎ์ จริงพูด พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นาย เอกศิษฎ์ จริงพูด ชั้น ม.5/3 เลขที่ 3

 6. นางสาว สุวนันท์ มีสวัสดิ์ พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุวนันท์ มีสวัสดิ์ ชั้น 5/3 เลขทีี่ 9

 7. นาย สมภพ ผ่องเเผ้ว พูดว่า:

  นาย สมภพ ผ่องแผ้ว ชั้น ม.5/ 3 เลขทีี่ 6

 8. นาย อดิศักดิ์ พิมทอง พูดว่า:

  ชื่อ-นามสกุล นาย อดิศักดิ์ พิมทอง ชั้นม5/3 เลขทีี่ 2

 9. ชลธิชา ศรีชมเมือง พูดว่า:

  น.ส.ชลธิชา ศรีชมเมือง ม.5/1 เลขที่4

 10. พัชญ์ฐกัญ สุมนทา พูดว่า:

  น.ส.พัชญ์ฐกัญ สุมนทา ม.5/1 เลขที่ 11

 11. Panthita Ruengrit พูดว่า:

  นางสาวปัณฑิตา เรืองฤทธิ์ ม.5/1 เลขที่10

 12. Panthita Ruengrit พูดว่า:

  นางสาวมัณฑณา เจริญสุข ม.5/1 เลขที่12

 13. นางสาว อัจชญา แสนสุข ม.5/1 เลขที่ 5

 14. 0902376378 พูดว่า:

  นางสาว นภัสสร แสงทองม.5/1 เลขที่15

 15. ฮานามิ พูดว่า:

  น.ส.ธัญญาภรณ์ แสงมณี ม.5/1 เลขที่8

 16. ฮานามิ พูดว่า:

  น.ส.อรอนงค์ จันทองเทศ เลขที่ 14 ม.5/1

 17. ฮานามิ พูดว่า:

  นายจิรายุ แก้วเมือง ม.5/1 เลขที่1

 18. Hanami Team พูดว่า:

  น.ส.กนิษฐา แก้วประวัติ ม.5/1 เลขที่ 6

 19. ขวัญนภา โพธิ์มณี พูดว่า:

  นางสาวขวัญนภา โพธิ์มณี ม.5/1 เลขที่ 7

 20. นางสาวดวงพร ฉลาดจัด พูดว่า:

  นางสาว ดวงพร ฉลาดจัด ม.5/3 เลขที่่ 8

 21. นายอดิศักดิ์ พิมทอง พูดว่า:

  นายอดิศักดิ์ พิมทอง ม.5/3 เลขที่2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s