ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนที่สนใจการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

(Social Learning And Sharing) ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่ายๆ

จากเว็บไซต์นี้กับ…คุณครูวรวรรณ เหรียญทอง

อีเมล์ vorravan@gmail.com

การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป

WordPress  คือ โปรแกรมสำเร็จรูปตัวหนึ่ง ที่เอาไว้สำหรับสร้าง บล็อก หรือ เว็บไซต์

สามารถใช้งานได้ฟรีถูกจัดอยู่ในประเภท CMS (Contents Management System)

ซึ่งหมายถึง โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีไว้สำหรับสร้างและบริหารจัดการเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์

…………………………………………………

cCaU1qPwiX5S

7

1

e0b8a7e0b8a3e0b8a7e0b8a3e0b8a3e0b8932

e0b8a7e0b8a3e0b8a7e0b8a3e0b8a3e0b8931

itla20151


page

อ่านเพิ่มเติม